X
Menu

Pradėkime ruoštis kelionei!

Asociacija SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS dėkoja visiems, dalyvaujantiems viktorinoje „Pasakykim savo kraštui MYLIU!”. Nuoširdžiai tikimės, kad iki balandžio 17 d. atsakysite į III etapo klausimus ir atsiųsite juos adresu viktorina@suduvosfondas.lt .

Primename, kad dalyvauti viktorinoje galite net jei dar nesate atsakę į I ir II etapo klausimus – tai padaryti dar turite laiko iki balandžio 17 d. Ankstesniųjų etapų klausimus galite rasti www.suduvosfondas.lt meniu punkte VIKTORINA.

III etapo klausimai

1. Koks laikraštis XIX a. pabaigoje budino Lietuvą ir koks – prikėlė? (10 balų)

2. Kada ir koks pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas vyko Marijampolėje? (20 balų)

3. Kur, kada ir kokias mokyklas yra baigęs tuo metu Europoje žymiausias aviatorius Antanas Gustaitis? (30 balų)

4. 1926 metais Lietuvos Užnemunėje vietoj Seinų vyskupijos buvo įsteigta nauja vyskupija. Kokia tai buvo vyskupija ir kas buvo jos vyskupas? (Šaltinis: Totoraitis J., Sūduvos – Suvalkijos istorija, Marijampolė, 2003). (40 balų)

5. Kada sudarytas pirmasis profesionalus Sūduvos žemėlapis? Kur saugomas jo originalas? (Šaltiniai: „Kultūros barai“, 2009 m. Nr.6; Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“, 2009 m. liepos mėn. numeriuose). (50 balų)

Viktorinos rezultatai bus paskelbti gegužės 1 d. Daugiausia balų surikusieji dalyviai bus apdovanoti 2 dienų kelione į Žalgirio mūšio vietą (Lenkija) liepos 16-17 dienomis, kuomet vyks jubiliejiniai 600-ųjų mūšio metinių renginiai (mūšio inscenizacija).

Daiva Klimavičienė

Asociacijos SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS pirmininkė