X
Menu

Projektas „Pilietiškumo mokykla” Marijampolėje

Lapkričio 16 d. Džiaugiamės sėkmingai įgyvendinę vieną „Pilietiškumo mokyklos” etapą – EcoSim Election simuliaciją bei darbą komitetuose! Dėkojame mūsų svečiams: Valdui Pileckui, Romualdui Makauskui, Petrui Paviloniui, Artūrui Venslauskui bei Povilui Isodai už gražius sveikinimus bei trumpus savo komiteto pristatymus – darbą savivaldybėje iš jų pusės. Taip pat dėkojame ir mūsų svečiams iš Vilniaus – Andriui Vyšniauskui ir Ingai Skrėbytei. Esame patenkinti, jog Marijampolė dar turi motyvuoto, aktyvaus ir suinteresuoto jaunimo! Puikiai nusiteikę laukiame rytojaus posėdžio! 🙂

Lapkričio 17 d. Marijampolės skyrius džiaugiasi sėkmingai įvykdęs „Pilietiškumo mokyklos” projektą! Dėkojame visiems svečiams ir dalyviams! Smagu mieste turėti tikrai motyvuotų ir aktyvių jaunų žmonių! Ateityje tikimės dar didesnio Jūsų susidomėjimo ir noro įsitraukti į visuomeninę veiklą!

Šiandien, lapkričio 25d., buvo galutinai užbaigtas „Pilietiškumo mokyklos” projektas Marijampolėje, galutinė rezoliucija pristatyta visai miesto tarybai bei įteikta miesto merui V. Braziui.

Klausimai:

Inga Skrebyte: Šaunuoliai! Ar buvo kokių reakcijų ar komentarų iš tarybos narių?

JKL Marijampolė: Taip, visko buvo! Gavome ir komentarų, ir pastabų, tačiau visi džiaugėsi, kad jaunimas imasi iniciatyvos ir reziumė susilaukėme didelio palaikymo!

https://www.facebook.com/pages/JKL-Marijampol%C4%97/101812862921