X
Menu

Rūpestis – pinigai ir kainos. Ir kita. Iš 06-28 d. Tarybos posėdžio

trimakaite-grazina-img_0990Šiame posėdyje, kaip ir dažnai būna, daug klausimų teikė Kęstutis Traškevičius. Ir apie pinigus, ir apie kainas. Dėl 2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio jis pažymėjo, kad įsiskolinimas bankams didėja, ir paklausė, kiek per 2012 metus vien palūkanų sumokėta. Apie 1 milijoną ,- atsakymas. Įsiskolinimas – 30 milijonų lt.

Kitu biudžetiniu klausimu Kęstutis priminė, jog jau svarstant šių metų biudžeto projektą mūsų frakcija sakė , kad nekilnojamojo turto mokesčio surinkimą reikia numatyti 0,5 milijono didesnį; dabar tą darome perskirstydami biudžetą. Jis klausė ir kodėl iš mūsų Savivaldybės tiek daug moksleivių  išvyksta ir labai mažai atvyksta: mokinio krepšelio lėšų dėl moksleivių migracijos prarandam 46 tūkstančius, gauname tik 1,1 tūkstančio. Ar tai dėl to, kad uždarius daug kaimo mokyklų, padidėjo atstumai iki mūsų savivaldybėse esančių  mokyklų, ar gal ugdymo kokybė pas mus blogesnė? Atsakyta, kad moksleivių migracija vyksta ne vien tarp savivaldybių, bet išvykstama ir į Lietuvos didžiuosius miestus, ir į užsienį.

Petras Pavilonis kalbėjo klausimu dėl 2013 m. žemės ūkio paskirties žemės verčių  zonų padaugėjimo ir jose siūlomų nustatyti mokesčių.  Metų nuomos mokesčių už valstybinę žemę tarifų.  Labai didelė vieno ha žemės ūkio paskirties žemės vidutinė rinkos kaina. Yra lūkesčiai: miesto ribos gali būti koreguojamos, žmonės tikisi, kad priemiesčio sklypai virs miesto žeme ir pabrangs; dėl to jų rinkos kaina didėj: didesnės kainos parduodantys prašo, perkantys sutinka mokėti. Mažinam mokestį už priemiestinę žemę ir turintys daugiau turto moka mažesnius mokesčius. Ar tai teisinga – nesiimąs spręsti, bet mano, kad sumažintas mokestis neverčia turimos žemės efektyviai naudoti. Balsuodamas jis susilaikė.

Kostas Jankauskas pastebėjo aiškinamojo rašto dėl patalpų nuomos „Mūsų savaitei“ keistumą, nes parašyta : iki gegužės mėn.  22 d. naudojo politinė partija Liberalų sąjūdis. Tokiu būdu patalpa liko laisva. Kokiu būdu? Ar ta partija patalpų atsisakė? Pasirodė , kad keistas įrašas – neatsitiktinai, nes ir per posėdį dalis skilusio tos partijos Marijampolės skyriaus įtikinėjo  patalpų neatsisakę.

Dėl ilgalaikio turto nurašymo Butlerienės  gatvėje ir aplink – dėl vykdomo projekto –  kaip jau ne kartą panašiais atvejais Kęstutis klausinėjo, ar tas tariamai nurašomas turtas tikrai visas netinkamas naudoti? Kodėl neskaičiuojama likutinė vertė ir ta verte turtas neinventorizuojamas? Jeigu panaudojamas kitur, nors neinventorizuotas, kodėl rašoma, kad sunaikintas? Jokio patenkinamo atsakymo, kaip ir kitais atvejais, nebuvo. Tikrai nėra visas netinkamas, tikrai panaudojamas neinventorizuotas, tikrai niekam nepardavinėjamas – taip sakė Meras, o rašoma, kad sunaikintas, matyt, todėl, kad  taip reikia rašyti.

Gamtinių tyrimų stotis, kurios atskaita buvo svarstoma, daug atlieka darbų ir turi daug užmojų. Kęstutis Traškevičius klausė , ar ne per daug užsimota – steigti botanikos sodą? Kiek tam reikėsią lėšų ? Botanikos sodus turi tik universitetai ir vienas municipalinis yra Palangos kurorte. Stoties direktorius patikslino, kad yra ir Kretingos botanikos sodas. Marijampolėje bus steigiamas etapais ir pamažu, be to, jame išauginti augalai bus naudojami viešosioms erdvėms apželdinti, tad dvi funkcijas atliks – estetinę ir švietėjišką.

Dėl geriamojo vandens tiekimo  vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų didėjančių kainų Kęstutis Traškevičius pastebėjo , kad jos beveik 50 procentų didėja. Senųjų galiojimas baigėsi 2011 gruodžio 31d.; pusantrų metų delsta jas perskaičiuoti – kodėl? Gal kainos padidėjimas nebūtų buvęs toks staigus ? Atsakyta nesivaržant, kad bijota kainą didinti prieš rinkimus; dabar didinti būtinai reikia, nes yra investuota į dumblo tvarkymą, pastatytas fabrikas, kuriam, kad galėtų pradėti dirbti , trūksta pinigų; kol jis nedirba, nuotekų dumblas kaupiasi ir dvokia. Paklausus, kada tie blogi kvapai išnyks, atsakyta , kad naujai atvežtas dumblas bus iš karto deginamas ir nuo jo kvapų nebus, o senojo deginti jau negalima ir jis savaime nustos kvapus skleisti maždaug per metus.

Kostas Jankauskas klausė, kiek bus deginama dumblo iš Marijampolės savivaldybės, ir kiek atvežamo iš kitų savivaldybių. Atsakyta, kad iš Marijampolės – 65 procentai. Nei kainai, nei kvapams iš kitų savivaldybių atvežamas dumblas įtakos neturės, nes už savo vežamą dumblą kitos savivaldybės mokės, o dumblo iškrovimas vyksta hermetiškai ir jokie kvapai nesklinda.

Marijampolės švietimo centrą pasiūlyta pavadinti Meilės Lukšienės švietimo centru. Daug kas stebėjosi  – ne mūsų frakcijos – kad ji su Marijampole ryšio neturinti, o Gražina Trimakaitė paklausė, ar Meilę Lukšienę prisiminus, bus veiksmingai prisiminta ir tautinė mokykla, kurios koncepciją mūsų pagerbiama pedagogė kūrė. Atsakyta, kad bus.

Kostui Jankauskui atrodė keistai, kaip apibrėžiami nedalyvaujantys savo daugiabučių namų modernizacijoje, kuriems nebus mokamos kompensacijos už šildymą.  Ar vien neatėjimas į namo gyventojų susirinkimą, kuriame sprendžiama, ar modernizuoti namą – jau bus nedalyvavimas tam reikale? Atsakyta, kad bus sužinomas visai aiškus žmogaus apsisprendimas ir kitu būdu, ne tik darant išvadą iš vienkartinio neatėjimo į atitinkamą susirinkimą.

Apie Igliaukoje vyksiantį projektą Valdas Pileckas priminė, kad ten vandentvarka dar nevykdoma, o jau tvarkomi šaligatviai: ar nereikės jų iš naujo draskyti, nes vandentvarkos tikrai reikės. Jam atsakyta, jog stengiamasi, kad projektai nesidubliuotų, bet kad nė kiek netektų iš naujo kasinėti, to vargu ar bus pasiekta.  Kostas Jankauskas pažymėjo, kad Igliauka yra nuskriausta, nes jos centrinės – Vytauto gatvės šaligatviai nebus tvarkomi dėl to, kad jie kartu su gatve priklauso Kelių direkcijai; jis klausė, ar taip ir pasiliks toji skriauda? Atsakyta, kad Kelių direkcijai nepareiškus tvirto sutikimo, kad ten projektą Savivaldybė vykdytų – šaligatviai nebus naujinami.

Ir papildomi klausimai neliko be dėmesio. Kostas Jankauskas aiškinosi dėl kuriamo Verslo centro; siūlė detaliuosius planus ruošti ir miesto centro projektams.

Gražina Ligija Trimakaitė, TS-LKD frakcijos Marijampolės sav. Tarybos narė