X
Menu

Seime paminėtas prof. V. Landsbergio 80-metis, aptarti Lietuvos valstybės atkūrimo darbai

Spalio 19 d. Seimo Kovo 11-osios salėje vyko konferencija „Lietuvos valstybės atkūrimo darbai“. Konferencija skirta Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo uždavinių įgyvendinimo 20-mečiui ir pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo Vytauto Landsbergio 80-mečiui paminėti.
Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, o pranešimus skaitė dr. Mindaugas Tamošaitis  (Lietuvos edukologijos universitetas), Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Motieka, dr. Vladas Sirutavičius (Istorijos institutas), prof. dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), dr. Linas Saldukas (Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas), Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius, prof. dr. Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas), Vytautas Keršanskas (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas), doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas).
Kreipimesi į konferencijos dalyvius kardinolas J. E. Audrys Juozas Bačkis kvietė blokados nepriteklius ir tankų grėsmę atlaikiusius Lietuvos žmones nepamiršti pagrindinių krikščioniškųjų vertybių. „Mintis, kad pažadėtosios žemės sodai nesužysta taip greitai, kaip daugelis mūsų svajojome prieš du dešimtmečius dažną nuvilia. Tačiau šiandien būtų tikra nuodėmė gailauti, kad esame Dievo apleista tauta. Gal greičiau per retai į jį kreipiamės, pasipūtę prisiimame sau nuopelnus dėl laimėjimų ir rodome pirštais į kitus dėl nepriteklių. Solidarumas,atjauta ir pagalba silpniausiems, džiaugsmas dėl kiekvieno valstybės piliečio sėkmės, pastanga neįžeisti kito jausmų ir gerbti kiekvieno įsitikinimus, o, ypač, žmogiškąjį orumą – tai tokie paprasti principai, kurių laikymasis liudytų, kad mokomės nelengvą meilės artimui pamoką, mums duotą Kristaus, – sakė kardinolas J. E. Audrys Juozas Bačkis.
Antroje dienos dalyje, pasibaigus konferencijai, vyko Lietuvos jaunimui skirta apskritojo stalo diskusija „Lietuvos valstybės atkūrimas pasaulio politikų akimis“ Joje atsiminimais ir įžvalgomis dalinosi žymūs Baltijos šalių politikai, glaudžiai susiję su to meto įvykiais.