X
Menu

Seimo narių vizitas Sūduvos sostinėje: Marijampolė – neišnaudojamų galimybių miestas

Vakar, kovo 21 d., Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko iniciatyva į Suvalkijos sostinę aptarti vietos regiono ekonominės ir darbo rinkos situacijos atvyko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir Seimo narys, buvęs Ūkio ministras Dainius Kreivys.

Vizito metu įvyko susitikimai su vietos verslo, žiniasklaidos ir akademinės bendruomenės atstovais, kurių metu buvo diskutuojama dėl Marijampolės regiono socialinių ir ekonominių problemų sprendimo būdų.

Vizitas LEZPirmiausiai buvo aplankyti Marijampolės laisvąją ekonominę zoną (LEZ) administruojančios įmonės UAB „Baltic FEZ“ vadovai. Susirinkimo eigoje vieningai nuspręsta, jog regionų politiką reikia peržiūrėti iš esmės – sparčiai mažėjant gyventojų ir darbo jėgos apskrityje skaičiams, būtina sudaryti sąlygas miesto gyventojams dirbti ir kelti savo kvalifikaciją.

Diskusijos metu akcentuota, jog naujų darbo vietų atsiradimą nulemia efektyvus LEZ išnaudojimas ir užsienio investuotojų pritraukimas. Paskatinti užsienio valstybes investuoti į regionus galima užtikrinant reikiamų specialistų pasiūlą, todėl turi būti aiškiai matomas darbdavių ir mokyklų, kolegijų ir kitų mokslų įstaigų tarpusavio bendradarbiavimo rinkos klausimais rezultatas.

Vizitas Darbo biržojeToliau Marijampolės teritorinėje darbo biržoje su specialistais buvo kalbėta apie realią nedarbo situaciją apskrityje ir Marijampolės savivaldybėje. Darbo biržos duomenimis, 2016 m. kovo 1 dieną apskrityje buvo registruoti 10548 bedarbiai arba 11,3 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų.

Šiuo metu, 2016 m. duomenimis, bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų šalyje siekia 9,3 proc., kai tuo tarpu Marijampolėje šis skaičius yra kiek didesnis – 9,6 proc. Palyginti su 2015 m. kovo 1 d., bedarbių skaičius mažesnis 1,4 proc. Nors bedarbystės mastai mažėja, specialistai susitikime su Seimo nariais sutiko, jog mažėjimas vis dar yra nepakankamas. Išgirdus įvairių pasiūlymų, nutarta, jog pašalpų sistemos, švietimo sistemos peržiūra ir verslo skatinimas yra tai, kas labiausiai paspartintų įsidarbinimo procesą.

Vizitas Marijampolės kolegijojeLankydamiesi Marijampolės kolegijoje TS-LKD frakcijos nariai daugiausia dėmesio skyrė reikiamų specialistų paruošimo problemoms aptarti. Pastebėta, jog didžioji dalis kolegijos siūlomų programų yra socialiniai, ateityje perspektyvų sėkmingai įsidarbinti nesuteikiantys mokslai, kai technologinių, fizinių studijų sričių, kurios suteikia didžiausias galimybes gauti gerai apmokamą darbą, yra vos kelios.

Paliesta ir jaunimo nedarbo bei karjeros problemos. Diskusijos metu buvo pasitelktas Vokietijos pavyzdys, kuri pagal jauno amžiaus žmonių užimtumą yra viena pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių. To priežastis – sinchronizacija tarp darbus teikiančių ir ruošiančių įstaigų, kuomet atsižvelgiant į rinkos poreikius, koreguojamos studijų programos ir reikiama linkme nukreipiami studentų kiekiai. Pastebėta, jog tokio abipusio bendravimo Lietuvoje stinga.

MRJVKVėliau įvyko susitikimas su Marijampolės jaunųjų verslininkų klubo nariais. Seimo nariai džiaugėsi jaunimo noru kurti verslą ir pažadėjo, jog sąlygos ateityje užsiimti verslu tik gėrės, ypač jei Seimo rinkimai bus palankūs Tėvynės Sąjungai.

CIE LT FORGEĮmonė UAB „CIE LT Forge“, kurioje Seimo nariai lankėsi, yra puikus pavyzdys to, kaip Marijampolėje gali sėkmingai vystytis verslas. Kompanija priklauso „CIE AUTUMOTIVE“ gamybinei grupei, kuri yra išsiplėtusi 4 žemynuose ir 15 valstybių. Lietuvos padalinyje sukuriama 30 proc. grupės teikiamų vienos pagrindinių automobilių variklių detalių – velenų – produkcijos. Direktoriui Dariui Masioniui aprodžius automobilių pramonei teikiamų detalių ir komplektų gamybos techniką ir stakles, tapo akivaizdu, jog tokių kompanijų atsiradimas turėtų tapti marijampoliečių siekiamybe.

Dienos susitikimus vainikavo diskusija pavadinimu „Marijampolei – naujos darbo vietos ir didesnės algos! Kaip?“. Be jau minėtų TS-LKD frakcijos narių, diskusijoje dalyvavo Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir Marijampolės LEZ administruojančios įmonės UAB „Baltic FEZ“ direktorius Simonas Petrulis.

Opozicijos lyderis Andrius Kubilius šio renginio metu pristatė TS-LKD planą, kaip ketinama mažinti regionų ekonominę ir socialinę atskirtį. Įdomu, kad nors planas yra platus ir išsamus, tačiau jis susilaukė griežtos ir emocingos socialdemokratų kritikos, tačiau alternatyvių pasiūlymų nebuvo pateikta.

Susitikime su gyventojaisKreivys gausiai susirinkusiems suvalkiečiams nepraleido progos dar kartą užsiminti apie Marijampolės LEZ svarbą: “84 hektarų teritorijoje galėtų įsikurti beveik 10 investuotojų. Tai reiškia net 2000 gerai apmokamų darbo vietų. Kiekviena gamybinė darbo vieta kuria dar 0,7 darbo vietos paslaugose. Vadinasi, užpildžius laisvąją ekonominę zoną investicijomis, mieste bus sukurta 3400 darbo vietų. Tai ne tik reiškia, kad nedarbas visame regione sumažės daugiau nei per pusę, bet ir paskatins spartų darbo užmokesčio augimą“.

Išklausius pasisakymus ir rinkėjų pastabas, buvo sutarta, jog Marijampolė turi visas galimybes būti sėkmingu miestu, ir tik visų bendru darbu galima padaryti taip, jog žmonės turėtų pakankamai darbo ir Marijampolė būtų vieta, į kurią norisi sugrįžti.