X
Menu

Šis tas apie gruodžio 21 d. Savivaldybės tarybos posėdį

Marijampolės savivaldybėŽiniasklaida yra, bet gyventojai ne viską sužino. Kuo daugiau informacijos, tuo yra geriau. Todėl rašysime apie Savivaldybės tarybos posėdžius, informuosime apie TS-LKD frakcijos bei komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus ir šitoje susižinojimo priemonėje, kurią skaitote.

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Buvo klausimų, dėl kurių nereikėjo ginčytis: visi detalieji planai (suabejojome dėl valstybinės žemės prijungimo); vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – planai ateičiai, ne maksimalūs, atrodė, galimi savo laiku įgyvendinti; atleidimai – neatleidimai nuo žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčio, jų sumažinimai arba ne. Komitetuose daug aiškintasi ir abejota, ypač dėl ponios Urbienės neatleidimo nuo žemės mokesčio. Komitetuose aiškinta neblogai, bet ne visus įtikino, ir atitinkamai balsuota: kurie įsitikino, tie pritarė.

Nekėlė entuziazmo IĮ „R.Kostiuškevičienės kavinė“ atleidimas nuo rinkliavos už prekybą alkoholiniais gėrimais Dramos teatre pertraukų metu. Valdantieji aiškino, kad ten pelno mažai, kad teatras prašo, kad visur teatruose prekiaujama ir kad tai yra kultūringa. Labai linkusiems blaivybę remti TS-LKD frakcijos nariams atrodė, kad didžiausia kultūra – be alkoholio. Frakcija balsavo įvairiai, o valdantieji nutarė, kaip ir buvo numatę, – nuo rinkliavos atleisti.

Dėl patalpų „Ransomedai“ Lietuvninkų gatvėje kilo klausimai: kam jų būgnų triukšmas trukdys ? Ar jie nėra nepriimtina sekta? Kostas Jankauskas pasiūlė (gal nerimtai) samdyti juos groti Savivaldybės renginiuose. Kilo klausimas, bet tik mintyse, iš kur jie yra turtingi: tik patalpas duokit, o jie ir susitvarkys, susiremontuos patys. Taip padarė ir su turėtomis, ir su naujomis žada padaryti, bet šis jau turbūt ne Savivaldybės kompetencijos klausimas, todėl ir liko tik mintyse.

Moksleivių kūrybos centro reorganizacija panaši į naikinimą – dėl šios buvo daug pasakytų klausimų ir komitetuose, ir per posėdį. Nestebinantis aktualumas, nes tai yra vaikų užimtumas ir ugdymas, o tiems dalykams yra svarbu nepakenkti. Tad klausėme: kodėl dabar surasta daug trūkumų ir netaupumo, o daug metų turėjęs įstaigą prižiūrėti Švietimo skyrius kaip ir nieko nedarė? Kodėl vaikų choras ir šokių kolektyvas perduodami Kultūros centrui, kuris nėra vaikų ugdymo įstaiga? Dėl šito atsakė, kad bus perduota Muzikos mokyklai, nors nutarime parašyta – etatai Kultūros centrui. Tad vaikai – mokyklai, etatai – kitur? Ar administracijos direktorius visoms neformalaus vaikų ugdymo įstaigoms ugdymo programas pasirašo? Atsakė: darželiuose – taip, kitose įstaigose – greitu laiku bus taip. Koks minimalus būrelių dydis sporto mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose? Sunkiai sekėsi atsakyti, bet pasirodė, kad daug kur yra minimalusis – 12. Šioje įstaigoje jis toks paliktas orientacinio sporto ir turizmo būreliams.

Visais klausinėjimais, atrodo, pasiekta, jog valdantieji patikino, kad programas tvirtins ne vienas Administracijos direktorius, bet su Švietimo skyriaus rekomendacija ir kad vaikų choras priklausys Muzikos mokyklai.

Apklausą dėl Narto ir Mokolų seniūnijų sujungimo teko atidėti, Kęstučiui Traškevičiui nurodžius, kad klausimas pateiktas Tarybai nesilaikant nei Reglamento, nei Įstatymo. Apklausą pagal Įstatymą gali inicijuoti ketvirtadalis Tarybos narių – Marijampolės atveju tai būtų 7 Tarybos nariai. O be galo lakoniškame šio nutarimo aiškinamajame rašte buvo parašyta: atsirado pasiūlymas! – visai neteisinė formuluotė.

Skiriant Mokolų mokyklos – darželio direktorę Kostas Jankauskas klausė, kokiai politinei jėgai ji priklausanti, o jai atsakius, kad jokiai, replikavo: Greit priklausysit; matyt, remdamasis patirtimi, kad visi vaikų ugdymo įstaigų vadovai anksčiau ar vėliau tampa socialdemokratais. Kaip bus šiuo atveju, pamatysim. Kęstutis Traškevičius pagyrė naująją direktorę kaip kompetentingą. Prisimindamas įvykius skiriant GMPS direktorių Kostas Jankauskas dar paklausė, kas buvo ir kur dingo antrasis kandidatas į mokyklos – darželio direktorius? Ar nebuvo kokio nors vizito ar skambučio? Atsakyta, kad jokių panašių žinių nėra.

Reikalus apie karšto vandens skaitiklių mokestį aiškino iš Vilniaus atvykęs LITESKO atstovas. Neaiškiai komentavo. Kodėl mokestis dvigubai didesnis už didžiausią kitose savivaldybėse priimtą – nepasakė. K. Traškevičius pasakė įtariąs, kad gal tyčia toks didelis mokestis siūlomas, jog gyventojai siūlomo varianto nesirinktų. Prelegentas įtarimą neigė, bet neįtikino. Taryba klausimą atidėjo pozicijos ir opozicijos noru dar vienam mėnesiui.

Iš Administracijos direktoriaus ataskaitos apie Tarybos sprendimų vykdymą paaiškėjo, kad sutartis su „Litbela“ dar nepasirašyta, nes jie nesirašo. Neatsisako, bet delsia. Primename, jog tai turėjo būti sutartis, kad „Libela“ Kultūros centro rūmuose įrengs restoraną ir už tai gaus teisę prie Pramogų centro „Lūna“ steigti lošimo namus. Atsimename, kad visuomenė protestavo, rinko parašus ir piketavo. TS-LKD frakcija nepritarė, o gyventojams įteikus Tarybai surinktus parašus, siūlė jau priimtą nutarimą atšaukti. Viskas nepavyko, bet gal ir be atgarsio neliko: gal iš dalies ir dėl visuomenės nepasitenkinimo „Litbela“ suabejojo. Dar neatsisakė. Tikėkimės, kad atsisakys, bijodama neturėti pelno. Jau ir meras planuoja, kad bus galima per renginius iš esančios kavinės šį tą atnešti (kaip ir į Dramos teatrą iš Kostiuškevičienės kavinės) – ir restorano nereikės.

G. Trimakaitė

TS-LKD frakcijos Marijampolės savivaldybės taryboje narė