X
Menu

Skyriaus naujienos

Naujos grupės vadovai su Valdu Pilecku ir Gražina TrimakaiteRugsėjo 14 dieną įsteigta Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus Varnupių – Daukšių grupė (14 narių). Grupės seniūnu išrinktas Daukšių parapijos vargonininkas Sigitas Okleiteris. Grupės steigiamajame susirinkime dalyvavo TS – LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas Valdas Pileckas, pirmininko pavaduotoja Gražina – Ligija Trimakaitė ir skyriaus sekretorius Arūnas Adomynas.

Po Marso ženklu

Marijampolės apskrities P. Kriaučiūno bibliotekoje pristatyta TS – LKD Marijampolės skyriaus narės Onos Jasionienės – Bartuškienės knyga „Po Marso ženklu“. Marsas – romėnų dievas.Knygelę „Po Marso ženklu“ pavadinau todėl, kad joje minimas laikotarpis – tai karo grėsmė, karas, už patį karą žiauresnis pokaris – rašo autorė. -Vienam kitam Marijampolės literatui siūliau parašyti apie 1935 – 1945 metų svarbesnius įvykius šalyje ir ypač mūsų mieste. Dėl įvairių objektyvių priežasčių tie literatai mano siūlymą nepanoro įgyvendinti, atsakydami „Rašyk pati“. Taigi teko plunksnos imtis pačiai.“

Šioje knygelėje autorė pasakoja, ką mačiusi, išgyvenusi būdama vaikas, paauglė, kaip tai suvokė tuomet ir dabar.

Marijampolės gyvenimui teigiamą įtaką turėjo Rygiškių Jono valstybinės berniukų ir mergaičių gimnazijos, Kunigaikščio Vytenio 9- tas pėstininkų pulkas.

Prisimenami įvykiai iš bolševikinės ir fašistinės okupacijos laikų. Tai neturi būti užmiršta.

,,Norėčiau ir savo buvusiems mokiniams, auklėtiniams papasakoti apie tai, apie ką sovietiniais laikais negalėjau su jais kalbėtis,“- rašo autorė. Šią knygą skirdama, kaip kuklų palikimą savo sūnaus šeimai.

Arūnas Adomynas

Valdas Pileckas ir Gražina Trimakaitė Daukšių grupės steigime