X
Menu

Skyriaus tarybos posėdis

2015 m. balandžio 30 dieną (ketvirtadienį), 17.30 val., kviečiamas skyriaus tarybos posėdis, Bendoriaus g. 5.

Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus veiklos plano 2015-2016 m. priėmimo.
2. Dėl skyriaus susirinkimo sušaukimo.
3. Kiti klausimai.