X
Menu

Skyriaus tarybos susirinkimas

Gerb., naujieji ir senieji, TS-LKD Marijampolės skyriaus tarybos nariai.

Balandžio 24 d. (ketvirtadienį)17.15 val. vyks skyriaus tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas.
2. Dėl skyriaus sekretoriaus skyrimo.
3. Dėl delegatų vykstančių į TS-LKD suvažiavimą gegužės 1 d. Vilniuje.
4. Dalyvavimas akcijoje „Darom”, balandžio 26 d.
5. Kiti klausimai.