X
Menu

Socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą gaus visi

Arvydas VidžiūnasVilkas ėriuko kailyje – ar tik taip nebūtų galima apibūdinti pastaruoju metu ypatingu „gailestingumu“ pasižyminčius socialdemokratus, žr. „Santaka”, 2010 m. sausio 19 d. Keisti tie politikai: valdžioje būdamas darai nesąmones, o nustumtas į opoziciją per naktį ir protingas, ir jautrus, ir gailestingas tampi… Stebėtis jau nustojome, beliko tik apgailestauti, kad viena rimčiausių partijų, užuot parėmusi nelengvus sprendimus šaliai finansiškai sudėtingu laikotarpiu, sugeba tik kaltinti ir nepagrįstai bauginti žmones.

Jei ši partija ūkiui augant septynerius metus nebūtų gyvenusi skolon, jei būtų bent kiek racionaliau tvarkiusis ekonomikoje ir „Sodros“ ūkyje, jei nebūtų į kairę ir dešinę dalijusi biudžeto ir „Sodros“ rezervo, nepasvertai ir neapgalvotai (ar tikrai neapgalvotai?!) didindama socialines išmokas, – tokio drastiško žingsnio kaip pensijų mažinimas gal ir nebūtų prireikę. Žinant šiuos faktus, socialdemokratų lyderiui A.Butkevičiui šiandien deklaruoti savo gailestingumą mažiausiai neetiška.

Labai nesmagu, kad didžiausi pagalbininkai savo valstybei šiandien yra tie žmonės, kuriems mažinami atlyginimai ir pensijos, verslininkai, kurie solidariai turi mokėti didesnius mokesčius, o ne į šiandieninę būklę atvedę dabartiniai opozicijos politikai.

Visi pastaruoju metu daromi sprendimai, siekiantys garantuoti pensijų mokėjimą, viešojo sektoriaus atlyginimus, išsaugoti litą ir stabilizuoti padėtį valstybėje, yra nelengvi, žmonėms skaudūs, tačiau neišvengiami.

Žmonės neturėtų nuogąstauti, socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą gaus visi, kuriems jos reikės. Buvo kilusi grėsmė, kad socialinių paslaugų teikimas sutriks, jei nebus imtasi mokestinių pakeitimų. Paaiškėjo ne vienas atvejis, kai, pablogėjus savivaldybių finansinei situacijai, pradėta nepagrįstai kelti socialinių paslaugų įkainius. Todėl Vyriausybė, siekdama užtikrinti, kad visi asmenys, kuriems reikia socialinių paslaugų, jas gautų, pasiūlė šiek tiek pakelti pajamų ribą, nuo kurios būtų mokamas simbolinis mokestis“.

Už teikiamas bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą siūloma primokėti tik tuomet, kai asmens pajamos yra didesnės nei 700 litų (t.y. didesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (VRP- 350 Lt.). Šiuo metu ši riba siekia 1050 litų (3 VRP). Už dienos socialinę globą vieniši asmenys arba asmenys, kurių pajamos nesiekia 3 VRP (1050 Lt), ir dabar moka iki 20 proc. pajamų, o gyvenantys šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenkančios vidutinės mėnesio pajamos yra didesnės už 3 VRP, moka iki 50 proc. savo pajamų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis pasikeitimas nepalies visiškai praradusių savarankiškumą ir reikalingų nuolatinės specialistų pagalbos senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, kuriems yra teikiama ilgesnės trukmės (iki 8 val. per parą ir iki 7 kartų per savaitę) ir sudėtingesnė dienos socialinė globa.

Taigi mažas pajamas gaunantys žmonės ir toliau gaus jiems reikalingas paslaugas nemokamai arba už simbolinį mokestį. O tie asmenys, kurių pajamos didesnės, turės padengti dalį teikiamos socialinės paslaugos kainos. Tačiau šis mokestis negalės viršyti šiuo metu nustatyto maksimalaus mokėjimo dydžio – 20 procentų asmens pajamų. Be to, tarp 700 Lt ir 1050 Lt gaunantys asmenys turės mokėti tik simbolinį, vos pora procentų siekiantį mokestį nuo pajamų. Tai numatys rengiama ir Vyriausybės nutarimu tvirtinama mokėjimo už socialines paslaugas tvarka, kuri įsigalios kartu su įstatymo pakeitimais, priimtais Seimo.

Tokia dalykinė reikalo pusė. Tikiuosi, primityviai nepolitikuojantys supras. Politinis, moralinis aspektas sudėtingesnis, ir brangieji socialdemokratai, taip pat ir A.Butkevičius, čia atrodo nekaip. Ir blogiausia – ne žiauri ir dažnai nepagrįsta kritika. Blogiausia, mano akimis, – dirbtinis gailestingumas ir primityvi propaganda, skelbiama paprastiems rajonų žmonėms, apie „Vyriausybės pomėgį skriausti silpniausią visuomenės grandį, pasiekusį neregėtų aukštumų”, apie “tikrą Lietuvos žmonių apgaudinėjimą” (čia taip Vilkaviškio socialdemokratai rašo)

Palyginkime du socialdemokratų veidus. „Verslo žiniose“ A.Butkevičius teigia: aš suprantu, A.Kubiliaus Vyriausybei reikia priimti sunkius sprendimus; A.Sysas, „Žinių radijo“ laidoje paklaustas, ar yra neskausmingų kelių gelbėjant „Sodrą“, tokių sąžiningai negali nurodyti; buvęs socialdemokratų finansų ministras R.Šadžius pagaliau prisipažino, kad apie artėjančią krizę socialdemokratai tylėjo sąmoningai, taip pat ir norėdami prieš rinkimus išlaikyti gerus gyventojų pasitikėjimo reitingus ir t.t. O rajonų laikraščiams skirtuose propagandiniuose rašinėliuose paprastiems žmonėms „kabinami makaronai“, liejamos gailestingumo ašaras ir gąsdinama žiauriaisiais konservatoriais. Tikrai jautru, garbinga ir gražu: sostinės publikai viena žinia, o rajonų žmonėms – primityviausios prabos politiniai tekstai. Jeigu taip rodoma pagarba kad ir Sūduvos rinkėjams, tai aš atsiprašau…

Tiek. Galėtų A.Butkevičius partijos propagandininkų kurpiamų tekstų savo vardu ir neleisti skelbti. Mat neatrodo nesąžiningiausias tarp socialdemokratų. Būtų nesmagu patyrus, kad tokia tik viena jo politinės asmenybės pusė…

Dr. Arvydas Vidžiūnas,

Seimo narys