X
Menu

Steigiamas jaunimo organizacijų sambūris „Mes reikalingi Lietuvai“

Lietuvos ateičiai neabejingi jauni žmonės pasiryžę sukelti naują sąjūdį – į viešąjį gyvenimą sugrąžinti pamatines vertybes ir sukurti mūsų valstybės ateities viziją. Šiai misijai buriasi idėją palaikančios šalies jaunimo organizacijos.
Šį savaitgalį Karklėje rengiamas jaunimo sąskrydis, kurio metu bus pristatytas naujai steigiamo idėjinio sambūrio veiklos modelis, jaunuoliai išsakys savo požiūrį ir mintis apie tai, kokią Lietuvą jie nori matyti ateityje ir kuo prisidės patys, kad ji tokia taptų.
Renginio globėjas ir idėjinis vedlys profesorius Vytautas Landsbergis įsitikinęs, jog tautinę savigarbą išsaugojusių ir valstybės ateitimi susirūpinusių jaunų žmonių potencialas Lietuvoje didžiulis. Tai patvirtina ir kasmet Seime vykstantys profesoriaus globojami jaunimo organizacijų apdovanojimai. Patriotiškumo ir pilietiškumo dorybės jaunajai kartai aktualios ir turi būti puoselėjamos, o tai, jog sąskrydis rengiamas minint Baltijos kelio sukaktį, V. Landsbergio manymu, simboliška ir prasminga.
„Ar tau ko nors reikia, jaunuoli?
Ar tavęs kam nors reikia?
Į pirmą klausimą dažnas pradėtų berti savo sąrašėlį.
Dėl antro klausimo jau tektų susimąstyti, ir tai labai gerai.
Susimąstykime“
Tokiais žodžiais V. Landsbergis kviečia jaunimą dalyvauti sąskrydyje, įsitraukti į sambūrio veiklą ir kartu dirbti Lietuvai.
„Mes norime matyti Lietuvą kaip laisvą ir modernią tautinę valstybę, tačiau po vieną nedaug galime nuveikti. Tad svarbu suvienyti jėgas, kad bendros pastangos duotų vaisių. Patriotiškai nusiteikusiems jauniems žmonėms reikia erdvės diskusijoms pagrindiniais vertybiniais ir politiniais klausimais viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje – to dabar labai trūksta“, – teigė viena renginių iniciatorių Seimo narė Agnė Bilotaitė.
Aiškias vertybines nuostatas turinčios organizacijos, anot politikės, neretai vengia jas ginti viešumoje, o valstybės nepriklausomybė, bendruomenės moralė ir tautinis tapatumas nebėra besąlygiškos vertybės. Šias principines nuostatas, kurios įgalino Sąjūdžio stebuklą, pakeitė spekuliatyvus racionalumas. Todėl kaip niekad svarbu sutelkti šioms tendencijoms besipriešinančias jėgas.