X
Menu

SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS kviečia dalyvauti viktorinoje

Prieš dvi savaites (kovo 5-6 d.) startavusi viktorina „Pasakykim savo kraštui MYLIU“ sulaukė gana nemažo Jūsų dėmesio. Primename, kad dalyvauti joje galite visi, nesvarbu – atsakėte į I-ojo etapo klausimus ar dar nespėjote to padaryti. Todėl maloniai kviečiame prisijungti. Skelbiame II-ojo etapo klausimus.

1. Kodėl bendrinė lietuvių kalba susiformavo vakarų aukštaičių (mūsų krašto) tarmės pagrindu? (10 balų)

2. Koks Vytauto vaidmuo Žalgirio mūšyje? Išvardinkite bent penketą vietovių Lietuvoje, kur stovi paminklai Vytautui Didžiajam. (20 balų)

3. Koks vyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo motto, kaip šūkis įrašytas jo vyskupiškajame herbe? (30 balų)

4. Ką žymi šie metai Marijampolės kultūros ir teatro istorijoje: 1905, 1910, 1942, 1956, 1958? (40 balų)

5. Kokius žinote žymiausius kitataučius, kilusius iš Sūduvos? (50 balų).

III-ojo (paskutiniojo) viktorinos etapo klausimai bus paskelbti balandžio 2-3 dienomis regiono žiniasklaidoje bei SŪDUVOS KULTŪROS FONDO tinklalapyje www.suduvosfondas.lt meniu punkte VIKTORINA. Čia rasite ir I-ojo etapo klausimus, viktorinos taisykles, taip pat viktorinos anketą, kurią užpildę išsiųsite mums adresu viktorina@suduvosfondas.lt . Ten pat rasite ir sąrašą rekomenduojamos literatūros, kuri padės rasti atsakymus į viktorinos klausimus.

Atsakymus į visų trijų etapų klausimus galite siųsti iki balandžio 17 d. imtinai. Atsakymus paštu galima siųsti adresu: UAB „Justicija“ (Sūduvos kultūros fondui), V.Kudirkos g. 12, LT-68307 Marijampolė.

Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 1 d. O daugiausia balų surinkusieji viktorinos dalyviai bus apdovanoti dviejų dienų kelione į Žalgirio mūšio inscenizaciją (Lenkijoje). Dalyvaudami viktorinoje pasakykime savo kraštui MYLIU!

Daiva Klimavičienė

Asociacijos SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS pirmininkė