X
Menu

Sveikinimas su motinos diena

 Skiriu motinai

Kai tik prisimenu vaikystę savo,

man motina visada iškyla prieš akis…

štai išbučiuos, atrodo, kaip kadais bučiavo,

paglamonės ir žodį šiltą pasakys…

Mama… Nerasime žmogaus pasauly,

kuris netrokštų meilės jos ir šilumos…

kaip neatskirt pavasario nuo saulės,

taip neatskirt vaikystės nuo mamos.

                                                     Jonas Jakštas

Motinos dienos proga motinas sveikina Valdas Pileckas,

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai

Marijampolės sk. pirmininkas