X
Menu

Talkoje Skardupių parapijoje

Mūsų skyriaus nariai drauge su Jaunaisiais konservatoriais ir kitais talkininkais akcijos „Darom“ dieną dirbo Vilkaviškio vyskupijos Skardupių parapijoje. Tvarkėme bažnyčios, parapijos namų, kitų pastatų aplinką. Parapija įkurta 1940 metais sovietų ir vokiečių okupacijos metais. Pastatyti parapijos namai, Marijonų  vienuolijos pastatas, kuriame 1945 metų rugpjūčio 15 d. įkurta Tauro partizanų apygarda.Bendradarbiavimas užsimezgė kai parapijos klebonu tapo kun. Petras Kanapka, kurio rūpesčiu atstatyti parapijos namai, tvarkoma bažnyčia ir jos aplinka, nuo sugriuvimo gelbėjamas buvęs Marijonų vienuolijos naujokyno pastatas, kuriamas Šventųjų parkas, atliekami kiti darbai. Parpijos pastatai yra tikėjimo, laisvės, meilės Dievui ir atkaklaus suvalkiečio būdo paminklas.