X
Menu

TARYBA PATVIRTINO „BOLŠEVIKINĘ“ KOMISIJĄ

traskevicius-kestutis-img_0976Kai prieš kokius 25-30 metų Kapsuko miesto ar rajono liaudies deputatų taryba patvirtindavo kokią nors komisiją, kurios daugumą sudarydavo komunistų partijos nariai, niekas nenustebdavo. Juk LKP buvo laikoma vadovaujančia ir tarybinę liaudį „vienijančia“ jėga, tad ir jos narių dominavimas visose valdymo struktūrose buvo suprantamas kaip neišvengiamas totalitarinės valstybės su vienpartine sistema bruožas. Tačiau panašaus tipo sprendimai dabartiniais demokratijos laikais atrodo kaip tam tikras nesusipratimas ir verčia susimąstyti, kiek ir kur esame pažengę per beveik 23 nepriklausomos Lietuvos metus.

Štai praėjusią savaitę vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2012 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisijos sudarymo buvo galima justi sovietmetį. Į minėtos komisijos narius buvo pasiūlyti 8 asmenys, iš kurių 5 – socialdemokratai. Kai kuriems opozicijos atstovams pastebėjus, kad tai yra ne partinė, bet savivaldybės komisija, kad į komisiją reikėtų įtraukti įvairių tarybos frakcijų atstovus (buvo pasiūlyta ją papildyti K.Jankausko ir A.Venslausko kandidatūromis), meras į tai nereagavo, o tarybos valdančioji dauguma savo balsais patvirtino pradinę komisijos sudėtį, nors plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas taip pat buvo pateikęs siūlymą papildyti komisiją verslo atstovu.

Kai pradedi analizuoti minėto savivaldybės tarybos sprendimo priežastis, jis neatrodo kaip atsitiktinė klaida, padaryta iš neapsižiūrėjimo. Labiau tikėtina, kad tarybos valdančiojoje koalicijoje dominuojantys socialdemokratai negali išsivaduoti iš savo partijos tarybinės praeities, savo senų stereotipų bei užmiršta, jog sovietiniai laikai jau seniai yra praėję, todėl ir inicijuoja tokius sprendimus. O gal jie baiminasi opozicijos atstovų, kurie gali siūlyti kritiškai įvertinti kai kurių LSDP narių vadovaujamų savivaldybės įmonių veiklą, „trukdyti“ komisijai priimti iš anksto numatytus sprendimus? Tokia valdančiųjų filosofija būtų pavojingas dalykas, rodantis siekį užvaldyti visas savivaldybės gyvenimo ir veiklos sritis. Mūsų kraštietis, žinomas Lietuvos istorikas kunigas dr. Jonas Matusas  pagrindiniais bolševizmo bruožais įvardija uzurpatorišką diktatūrą ir pastangas užkariauti visą pasaulį. Tad, permąstant jo žodžius ir neseniai priimtą savivaldybės tarybos sprendimą dėl komisijos, nesunku mikrolygmenyje atpažinti į bolševizmą panašias Marijampolės socialdemokratų veiklos tendencijas. Norėtųsi tikėti, kad šis įspūdis yra klaidingas.

Kęstutis Traškevičius

Marijampolės savivaldybės tarybos TS – LKD frakcijos narys