X
Menu

Teisė į nevarvantį stogą (II)

A.VidžiūnasGegužės pradžioje Marijampolės savivaldybės, UAB „Marijampolės butų ūkis“ vadovus, daugiabučių namų gyventojų atstovus buvau sukvietęs į diskusiją, kurios iniciatyva iš tiesų priklauso į mane besikreipiantiems butų ūkio tarnybų darbu nepatenkintiems gyventojams.

Išvados nesmagios: toje diskusijoje pačia prasčiausia forma buvo patvirtinta tai, dėl ko skundžiasi žmonės.

Marijampolės valdžios užantyje

UAB „Marijampolės butų ūkis“ iš esmės gyvena be principingos vietos valdžios kontrolės ir turėdamas visišką valdančiųjų palaikymą. Taryba paskutiniajame posėdyje ilgai nediskutavusi patvirtina metinę įmonės finansinę ataskaitą. Administracijos direktorius V.Tumelis net nemėgina suvokti ir pripažinti sisteminių daugiabučių administravimo bėdų, o labai politiškai pabrėždamas savo „nepolitiškumą“ mėgina gelbėtis kalbomis apie skundų konkretiką. Mero patarėjui A.Mitrulevičiui tvarka Marijampolėje irgi gera, jo žodžiais: „Kaunas, Panevėžys neturėtų čia būti pavyzdžiai“. O aš sakau – būtinai turėtų būti, nes bent jau administravimo mokesčio Marijampolės gyventojai moka 22 ct už kv. m., o, pavyzdžiui, Panevėžyje šis mokestis – 12 ct, Kaune, kaip patvirtino diskusijoje dalyvavęs Kauno AB „Būsto valda“ direktorius G.Žilys, – vos 4 ct! Suprantama, gali skirtis darbų apimtys, kitur konkurencija, Marijampolėje – šių paslaugų teikimo monopolis, bet nė nesistengti perimti geriausios kitų miestų administravimo ir įmonės valdymo, santykių su žmonėmis patirties – prasta pozicija.

Viešumo ir atvirumo poreikis

„Marijampolės butų ūkio“ vadovai viešos veiklos, atvirų sąskaitų ir darbų skaidros vengia kaip velnias kryžiaus, atleiskit už palyginimą. Aistringi P.Latožos pareiškimai: „Aš neprivalau jūsų informuoti“, „Po sąvartynus sąskaitos negali mėtytis“ ir pan., – lyg iš seniai praėjusių laikų. Tai, kas kituose Lietuvos miestuose kasdienybė, – atviri planai, tarimasis su gyventojais, vieši darbų projektai ir kainos, išankstinis sąmatų derinimas ir rangovų darbų kontrolė – Marijampolėje šiandien negirdėtas dalykas.

Ir prirašinėjimų problema reali! Kai diskusijoje rami garbi moteris dėsto K.Latožai, kad joks bokštelis už priskaičiuotus 72 Lt tikrai nebuvo atvažiavęs, kad ji pati meistrui ir kopėčias laikiusi, ir prožektorium švietusi, direktorius visai nesidrovėdamas ramina: na, kad jau skundžiatės, tuos 72 bokštelio litus išbrauksim… Viešai, atvirai, užtikrintai! Tai jau net ne nepadoru – nusikalstama! O kiek Marijampolėje kantrių ir nesiskundžiančių gyventojų?..

Naujų administravimo nuostatų būtinybė

Šias ir kitas problemas galėtų išspręsti principingesnė miesto politinių vadovų priežiūra, taip pat kuo greitesnis perėmimas nuostatų iš A.Kubiliaus Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo, kuriais administratoriams primygtinai pavedama laikytis viešumo, atvirumo, tarimosi su gyventojais principų. Vyriausybė tos dienos nutarimu yra patvirtinusi naujus pavyzdinius butų ir patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus (Žr. Valstybės žinios, 2010.03.18, nr. 31-1421). Diskutuojant paaiškėjo, kad nei Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, nei tarybos nariai, nei K. Latoža apie tokį dokumentą net nėra girdėję. Kas galėtų paneigti, kad negirdėję ir dėl to, kad ten teigiami principai visai priešingi jų čia išpažįstamiems?

O šis A.Kubiliaus Vyriausybės dokumentas gyventojams labai naudingas. Čia pateikiu tik kelias jo ištraukas.

Administratorius:

„rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus, juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius“ (5.4);

„organizuoja… paslaugų… pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą… Pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto puslapyje, jeigu tokį turi“ (5.5);

privalo „atliekant namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki jų pradžios pranešti patalpų savininkams, valstybės ir savivaldybių patalpų nuomininkams apie planuojamus konkrečius darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Informaciją skelbti skelbimų lentoje ir administratoriaus internetiniame puslapyje, jeigu jis tokį turi“ (7.3).

Jei žmonės pageidauja, „apie atliktus namo bendro naudojimo patalpų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas“ administratorius privalo teikti paaiškinimus (7.4).

Šitokio bendravimo nori žmonės. Atvirumą ir tarimąsi su žmonėmis primygtinai siūlo Vyriausybė. Tokio požiūrio tiesiog reikalauja pagarba žmonėms. Deja, šis požiūris labai tolimas nuo Marijampolės valdžios kasdienybės.

Turi keistis!

Po diskusijos vienas laikraštis parašė: o kas keisis po tokių pasikalbėjimų… Na, viltis miršta paskutinė. Aš, kaip Seimo narys, savivaldos gyvenime tegaliu reikalauti viešumo, pagarbos žmonėms ir teisės aktų laikymosi. Tą ir darau.

Todėl kreipiuosi į žmones, kad jie būtų drąsūs, nebijotų kalbėti ir ginti savo teises.

Savivaldybės vadovams primygtinai siūlau išgirsti gyventojų skundus, atlikti sąžiningą butų ūkio įmonės veiklos, paslaugų kokybės ir valdymo auditą, administravimo tarifų analizę, artimiausiu metu patvirtinti viešumą skatinančius butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus ir išreikalauti iš „Marijampolės butų ūkio“, kad būtų pagal juos gyvenama – viešiau, sąžiningiau, daugiau tariantis.

O „Marijampolės butų ūkio“ vadovams patariu iš esmės pakeisti darbų priežiūros kokybę, ypač bendravimo su daugiabučių gyventojais stilių, o visa, kas šiandien įslaptinta ir neprieinama, atverti žmonėms.

Arvydas Vidžiūnas