X
Menu

TS-LKD frakcija , 2011-11-28 d. Savivaldybės tarybos posėdis

Aktyviausias Tarybos narys – taip pavadino Kęstutį Traškevičių  11-28-os dienos posėdžiui pirmininkavęs laikinai einąs mero pareigas Algis Žvaliauskas. Tikriausiai todėl, kad jis sakė daug pastabų ir turėjo klausimų. Pasiklausykime jų ir įvertinkime.

Atsiskaitant už investicinių projektų vykdymą Valdas Pileckas klausė ar rengiant dviračių takų specialųjį planą bus išspręstas šis klausimas, nes dviratininkų Marijampolėje daugėja ir ar sutvarkytoje Vilkaviškio gatvėje dviračių takas turi būti pažymėtas skiriamaisiais ženklais. Ar rengiant daugiabučių namų aikštelių detaliuosius planus bus išspręstas automobilių stovėjimo aikštelių padidinimo klausimas, nes statomi automobiliai važiuojamoje dalyje sudaro nepatogumų ypač žiemos laikotarpiu.

Petras Pavilonis klausė, kaip rūpinamasi, kad būtų kur statyti automobilius prie daugiabučių, o Kostas Jankauskas sakė, kad per mažai akcentų sąlygų gerinimui verslui.

Svarstant detalųjį planą Trakiškių kaime, Valdas Pileckas klausė, kodėl nėra su gyventojais suderinimo. Jam atsakyta, jog trūkumai vertinami pagal svarbą. Šis trūkumas – nesuderinimas – matyt, rastas neesminis.

Bet sulauksime ir Kęstučio Traškevičiaus klausimų. Svarstant biudžeto patikslinimus, jis domėjosi, ar Vyriausybės veiksmai su  „Snoro“ banku turės įtakos biudžeto surinkimui. Sužinojome, kad iš Savivaldybės biudžetinių įmonių tik teatras ten turėjo mažą indėlį, bet jeigu didelius indėlius turėję kurie nors verslininkai patirs nuostolių – biudžetui atsilieps , nes bus mažiau surenkama mokesčių.

Ilgalaikę paskolą imti iš Finansų ministerijos leista ir opozicijos balsais, nes palūkanos nedidelės ir fiksuotos, tačiau Kęstučio Traškevičiaus, Rolando Jonikaičio įspėjimai buvo , kad skola yra 3 milijonai ir dar didėja, 1 milijonas kasmet atiduodamas bankams palūkanomis, o galėtų būti kitoms reikmėms panaudojamas.

Sudomino mokestis už individualios veiklos verslo liudijimus. Praėjusiais metais mokestį sumažinus, perkančių liudijimus beveik nepadaugėjo. Tikriausiai nesumažės ir mokestį padidinus, nes per didelis jis nepasidaro, ir yra į valias išimčių, kai jį galima mažinti. Kostas Jankauskas norėjo, kad jis nebūtų vienodas, pav., už arklių kaustymą ir už statybų darbininko verslą, nes tie verslai  nevienodai pelningi. Jam atsakyta, kad pelningesniems verslams mokestį galima didinti, ir nebus vienodumo. Petras Pavilonis prašė , kad Marijampolės savivaldybės kaimiškajai daliai nebūtų tie patys reikalavimai kaip mieste individualiai verslaujantiems. Taryba nutarė tuo reikalu kreiptis į Vyriausybę, kad būtų atsižvelgta į specifiką Marijampolės savivaldybės, kuri yra ir miestas, ir turi nemažą kaimiškąją dalį.

Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos už baro licenciją įmonei „Vindion“ – ją nutarimo projekte siūlyta neatleisti – K. Traškevičiui atrodę , kad siūlymas neargumentuotas : „Gal pritrūko degustacijos kurioje nors vietoje? Kitiems gal argumentų netrūko, bet nelabai mokėta alternatyviai balsuoti, ir po nedaug svarstymų klausimas atidėtas.

Dėl vienų patalpų perdavimo Ūkininkų sąjungai K. Traškevičius klausė, kodėl jie eina iš didesnių patalpų į mažesnes,  ir sužinojo, kad jiems geriau pirmame negu trečiame aukšte. O „Agrokoncernui“ kaip turtingam ne vien Kęstutis Traškevičius prašė didesnio nuomos mokesčio už patalpas, nors nepatrauklias ir esančias III-ame aukšte (kurių Ūkininkų sąjunga atsisakė). Nuomos mokestis buvo padidintas nuo 5 Lt už kvadratą iki 10-ies.

Dėl turto P. Kriaučiūno gatvėje panaudos K. Traškevičius klausė, kodėl rekomendacija nustatyti panaudai terminą taip ilgai – nuo 2009 metų – nebuvo vykdoma? Atsakymo nebuvo.

Dėl Daukšių bendruomenei skiriamų pinigų jų pastato stogui K. Traškevičius klausė, iš kokių bus skiriama lėšų ir sužinojo, kad iš projektų kofinansavimo eilutės.

Kėlė susidomėjimą darbo grupių sudarymas Savivaldybės plėtros strateginiam planui rengti. Dar buvę į jokią grupę neįtraukti 6 Tarybos nariai buvo siūlomi į jų norimas grupes, ir nė vienam nebuvo atsakyta. Atsižvelgta ir į Kęstučio Traškevičiaus priekaištą, kad iš Kolegijos siūlytų 10 žmonių į darbo grupes buvo priimtas tik vienas. Tiesa, K. Traškevičius posėdyje ir neprašė dėl visų dešimties, o tik pakartotinai pasiūlė į švietimo grupę Kolegijos vadovą Viliūną ir į socialinių reikalų grupę Kolegijos soc. katedros vedėją Jūratę Makauskienę. Pasiūlymas  priimtas.

Ir korupcijos prevencijos komisijoje buvo norinčių dalyvauti, todėl dauguma apsisprendė, kad nariai į tą komisiją bus priimami po vieną iš kiekvienos partijos , o ne iš frakcijos, kaip siūlė K. Traškevičius ir R. Jonikaitis. Taip komisija tapo dviem nariais didesnė ir į ją savo žmones galėjo deleguoti po 2 Savivaldybės tarybos narius turinčios partijos : Krikščionių, Socialdemokratų sąjungos ir Darbo partijos. TS-LKD siūlymu komisijoje dirbs Valdas Pileckas, o komisijos pirmininkas Mero teikimu bus Povilas Isoda. Dėl korupcijos prevencijos komisijos sudarymo nuo frakcijos pasisakė V. Pileckas, K. Traškevičius, R. Jonikaitis, G. Stankevičius.

Svarstant „Litesko“ investicijas buvo labai abejojama, ar reikalingi ( nors ir iš ES lėšų) 2 biokuro katilai Meškučiams, kuriuose centralizuotai yra šildomi tik 3 daugiabučiai namai, o ir tie patys žada atsijungti. „Litesko“ atstovas tvirtino, jog tie žmonės laukia naujų katilų ir atsijungti nežada, nors kainos sumažėjimas bus išdalintas visai Savivaldybei ir liks labai mažytis; tą pamatę, jie savo pažado neatsijungti gali neįvykdyti. O K. Traškevičius klausė artima tema : Ar pernai nebuvo kreiptasi dėl bazinės kainos sumažinimo ir todėl ji dabar didėja?

Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos taryboje  K. Traškevičius pasigedo Marijampolės ligoninės ir Sveikatos centro atstovų. Ligoninės, pasirodė, kad yra – pavaduotoja gyd. Dubinskaitė, o Sveiktos centrui , kuris bendradarbiauja su Sveikatos biuru, atstovo nereikia.

Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo K. Traškevičius klausė , kodėl jie tvirtinami didesni negu buvo: iš krizės dar neišėjome, ir gyventojams jie gali būti per dideli. Atsakyta, kad surenkami duomenys iš visų globos įstaigų ir kad kitaip jos neišgyventų.

O dėl Narkotikų kontrolės komisijos teiravosi Kostas Jankauskas : Ar rūkymas yra priklausomybė? Mat, Komisijos pirmininku mero pasiūlytas Arvydas Bajoras daug rūko. Kiti pastebėjo, kad ne tik. Atsakymo kaip ir nebuvo.

Į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą buvo iš opozicijos pasiūlyti Valdas Pileckas ir Vytautas Narušis, ir abu nebuvo priimti. Ko gero, valdantieji uoliai rūpinasi jaunimu ir nenori opozicijos jam įtakos. Ne taip kaip strateginiam planui rengti, kur gana darbo visiems.

Toks TS-LKD frakcijos šiame posėdyje aktyvumas. Nesiklaidinkime manydami, kad jis tik Tarybos posėdyje yra reikalingas. Jis labai reikalingas ir komitetų posėdžiuose, bet reikia ir Taryboje, nes ten būna viešesnis.

Gražina Ligija Trimakaitė

Valdas Pileckas