X
Menu

TS-LKD frakcija įregistravo įstatymų projektus, kuriais siūlo nedidinti politikų algų

Pranešimas spaudai

2013 m. lapkričio 6 d.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos vadovai Andrius Kubilius, Irena Degutienė ir Jurgis Razma įregistravo Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo projektus, kuriais siūloma dar metams atidėti atlyginimų padidinimą Seimo nariams, ministrams ir kitiems politikams.

A. Butkevičiaus Vyriausybė pateikė tokį biudžeto projektą, kuriame numatyta, jog atlyginimų koeficientai, kokie buvo iki ekonominės krizės, teisėjams, aukšto lygio valstybės pareigūnams, Seimo nariams, ministrams, atkuriami jau nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl aukščiausio lygio politikams atlyginimai padidės net 30 proc. Tuo pat metu nedidinami dar giliausios ekonominės krizės laikotarpiu, 2009 m., patvirtinti pareiginės algos bazinis ir bazinės mėnesinės algos dydžiai, lemiantys eilinių valstybės tarnautojų ir pareigūnų bei biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

Opozicijos atstovai tokį valdžios elgesį, kai neveiklumu bandoma pridengti paprasčiausią cinišką savanaudiškumą ir norą sau pasididinti algas, laiko nemoraliu, neteisingu ir nesąžiningu. Projektų teikėjai yra įsitikinę, kad valstybės politikai nėra ta visuomenės grupė, kuriai nuo 2014 m. sausio 1 d. turėtų didėti algos, nes elgiantis solidariai pirmiausia šalies ekonomikos atsigavimą turi pajusti pensininkai ir mažiausiai uždirbantys tarnautojai, pareigūnai bei kiti viešojo sektoriaus darbuotojai.

Seimo TS-LKD frakcijos atstovai du kartus teikė įstatymų projektus, kuriais buvo siūloma Konstitucinio Teismo nutarimą dėl geriausiai apmokamų pareigūnų įgyvendinti palaipsniui, tačiau tie siūlymai valdančiųjų arogantiškai buvo atmesti.

Dabar siūloma atidėti metams bent politikų: Seimo narių, ministrų atlyginimų koeficientų, buvusių iki krizės, atkūrimą. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas nepareikalavo atkurti politikų atlyginimų koeficientus.

Todėl TS-LKD frakcijos nariai siūlo du įstatymo pakeitimo projektus, kurie leistų politikų algų didėjimą nukelti bent metams, o sutaupytas lėšas skirti mažiau uždirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų algų didinimui arba pensijoms.

„Mūsų siūlymas bus lyg moralinis testas Seimui“, – pažymi Seimo opozicijos lyderis A. Kubilius.

Įstatymo projektus galima rasti šiais adresais:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458950

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458945