X
Menu

TS-LKD frakcijos narių požiūriai 04-26 Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo teikiami šeši detalieji planai. Kęstutis Traškevičius kalbėjo apie aiškinamuosius raštus rašiusiųjų aplaidumą. Viename iš jų tris kartus pakartota : ,,Ties sklypo dalimi , kuri ribojasi su rajoninės reikšmės keliu ir įvažiavimo keliuku į sklypą iki esamų pastatų auga medžių (siauralapių) eilė .Vakarinėje sklypo dalyje auginami serbentai . (…) Sklypo viduryje, prie esamų pastatų, auga eglių eilė.“ Šis „pasakojimas“ viename aiškinamajame rašte tris kartus keliose vietose pakartotas, apibūdinant planuojamą sklypą Narto Naujienos kaime.

Kaip ir dažnai būna, prie ne vieno detaliojo plano pažymėta, kad svarstymo su visuomene dokumentai yra, o kaip svarstymas vyko , kokie jo rezultatai – to nėra . Tarsi svarstymo nė nebuvę… Apie tai klausė Kęstutis Traškevičius, ir vėl  negavo atsakymo,  išgirdo pakartojimą, kad dokumentai yra.

Frakcijos narius domino Aušros, Vytauto, Vytenio , Artojų gatvių kvartalo suformavimas. Petras Pavilonis klausė, ar ir daugiau kvartalų bus formuojama, ir jam atsakyta teigiamai. Sužinota, kad automobilių pastatymo aikštelių bus daugiau, ne tik kiek prie namų pagal butų skaičių priklauso. K. Traškevičius norėjo sužinoti, ar kvartalą formuojant prisidės savo lėšomis privačių sklypų savininkai. Atsakyta, kad formavimas dar neužbaigiamas ir ateityje prisidės.

Ataskaitas pateikė trijų medicinos įstaigų : Sveikatos biuro, Greitosios medicinos pagalbos stoties ir Pirminės sveikatos priežiūros centro – vadovai. Klausėme, ką daryti, kad mažėtų fiktyvių (be rezultato) iškvietimų, kurių daugėja. Galimybių mažinti nepasiūlyta. Daug kas turi mobiliuosius telefonus, iškviečia gatvėje rimtai nepasidomėję, ar tikrai žmogui pagalba reikalinga. Kostas Jankauskas klausė PSPC direktorės, ar tikrai reikalingi kaimuose med. punktai, kurie dažniausiai būna uždaryti.,, Jų darbo valandos pačiame punkte yra trumpos, daugiau dirba kaime“, – direktorės atsakymas.

Priekaištavome UAB „Šilumos tinklams“: per daug darbuotojų – trys po vieną etatą. Ką jie ten visi veikia? Per daug išsimoka sau pinigų, dirbdami nuostolingai. Turi pajamų iš ilgalaikio turto nuomos , iš pardavimų, o pelno nesama. ,,Viskas turės pagerėti, pakeitus valdybą, kuri pradės dirbti gegužės mėnesį,“ – taip sakė meras.

Kęstutis Traškevičius pastebėjo neteisingą sprendimą, padarytą atleidinėjant nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Pirtį įsigijęs ir komercinės veiklos nevykdęs savininkas nuo to mokesčio atleistas, o boilerinę įsigijusi ir taip pat nevykdžiusi veiklos savininkė neatleista. ,,Nematau tarp jų skirtumo, – sakė K. Traškevičius – Reikia arba abu atleisti, arba nė vieno“. Taryba atleido abu.

Prekybos taisyklės turgavietėse panaikintos vienerius metus pavėlavus. Aplaidumas. Stebėjosi Kęstutis Traškevičius.

Frakcija nebuvo vienos nuomonės svarstydama regioninės plėtros projektų sąrašo pakeitimą ir papildymą. Papildymas – steigti Netičkampyje daugiafunkcį socialinės globos centrą ir nepalikti atsiradusių lėšų šv. Mykolo Arkangelo globos namų pateiktam projektui. Kostui Jankauskui atrodė tinkamas Plėtros komiteto pasiūlytas kompromisas pinigus skirti Netičkampio projektui, o šv. Mykolo Arkangelo projektą įrašyti kaip rezervinį pažadant, kad jam ateityje bus paskirtos nuo viso regiono visų projektų atlikusios lėšos. Kitų Frakcijos narių buvo kita nuomonė. Kęstutis Traškevičius sakė, kad kitos savivaldybės savo atlikusių pinigų Marijampolės naudai neatsisakys. Valdas Pileckas kalbėjo, kad per brangu bus savivaldybei tą daugiafunkcį centrą išlaikyti. Europos pinigai – tik įsteigimui, o išlaikymas yra našta Savivaldybei, kuri pinigų nuolatos neturi, todėl maži atlyginimai mokami, o dabar, per krizę, dar ir nemokamas atostogas imti visose įstaigose darbuotojai verčiami.

Daugiafunkcis Netičkampio centras į sąrašą vis dėlto įtraukas. Šv.Mykolo Arkangelo globos namų projektas rezerve paliktas. Tvirtinta, kad šios paskirties pinigų (soc. globai) nelabai kas nori imti ir tikrai atiduos Marijampolei savo atlikusius.

Kiek kainavo ir kas atsakys už tai, kad buvo vykdoma gyventojų apklausa, siūlant sujungti Narto ir Mokolų seniūnijas, – klausė Kęstutis Traškevičius. Kad ji nepavyks, buvo aišku ir prieš ją pradedant, TS-LKD apie tai kalbėjo.

Vaikų globos namų Savivaldybė perimti iš Apskrities nenori ir neperima.

Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programai Taryba lėšų neskyrė – atidėjo, nors atitinkamo Departamento direktorė tvirtino, jog tai labai trukdys darbą. Mero buvo kitoks noras, Taryba balsavo kaip Meras siūlė, o TS-LKD frakcija – įvairiai.

Dėl Mero ataskaitos Kosto Jankausko iniciatyva pasiginčyta, kieno ji turi būti: Tarybos ar Mero. Pasiginčijus pritarta tokiai, kokia buvo, nenusprendus galutinai, kieno ji yra.

Ataskaitą pateikusiam Administracijos direktoriui buvo klausimų. Gražina Trimakaitė klausė, ar sekasi kuo nors padėti gyventojams, kuriems trukdo blogai besielgiantys kaimynai. Tokių skundų, ataskaitoje pateikta, kad buvo daugiau nei  šimtas. Direktorius atsakė, jog būna nepagrįstų skundų, o apie pagrįstus , ar sugebama padėti, ko nors  tikro nepasakė. Petras Pavilonis klausė, ar nebus piktnaudžiaujama, kai atsiras galimybė laisvai ir nemokamai naudotis valstybės registrų informacija, o jeigu bus sumažintas mokestis, tai nenumatyta, kas jį turės mokėti. Atsakyta, kad tai nebus visai laisvai daroma ir bus atsakomybė už informacijos ieškojimą: kokiu tikslu tai daryta? Petras Pavilonis ir Kostas Jankauskas sakė, jog reikia pastovios, nedidelės tarnybos viešiesiems pirkimams rengti; ji, esant neaiškumams, kviestųsi ekspertus.

Visi pritarė sprendimui pataisyti kelias gatves. Gal prieš rinkimus, baigiantis kadencijai, ima atsirasti lėšų?

Gražina Trimakaitė