X
Menu

TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininku išrinktas Valdas Pileckas

Valdas PileckasŠ.m. vasario 27 d. įvyko Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus susirinkimas. Jo metu buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, Revizijos ir Etikos komisijos, atstovai į TS-LKD suvažiavimą bei 5 renkami skyriaus Tarybos nariai.

Ilgamečiam TS-LKD skyriaus pirmininkui, kuris baigė savo kadenciją, Petrui Paviloniui už nuoširdų darbą dėkojo skyriaus bendraminčiai ir Seimo narys A. Vidžiūnas, kuris įteikė TS-LKD pirmininko Andriaus Kubiliaus padėką.

Į TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininkus kandidatais buvo iškelti: Juozas Budreika, Valdas Pileckas, Vaidas Šalaševičius ir Andrius Vyšniauskas. Naujuoju skyriaus pirmininku buvo išrinktas Valdas Pileckas, TS-LKD frakcijos Marijampolės savivaldybės Taryboje seniūnas. Jis pasiūlė ir buvo patvirtinti 4 pavaduotojai: Gražina Ligija Trimakaitė, Andrius Vyšniauskas, Eglė Plikaitienė ir Vitas Buškevičius. Skyriaus sekretoriumi paskirtas Arūnas Adomynas, iždininkė – Rita Bendaravičienė.

Vienais svarbiausių savo kadencijos darbų Valdas Pileckas įvardino skyriaus narių telkimą ir intensyvų pasiruošimą Marijampolės savivaldybės Tarybos rinkimams, kurie vyks 2011 m. pradžioje.