X
Menu

TS-LKD MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS PIRMININKU PERRINKTAS KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS

Kovo 4 d. įvyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) Marijampolės skyriaus narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Patvirtintus skyriaus veiklos, finansinę, priešlaikinių mero rinkimų kampanijos ataskaitą, buvo vykdomi skyriaus pirmininko rinkimai.

Skyriaus grupės buvo iškėlusios 8 kandidatus į skyriaus pirmininkus. P. Paviloniui, V. Pileckui, V. Pituškienei, R. Taurokienei, J. Vaičiuliui ir A. Vyšniauskui atsiėmus savo kandidatūras, dėl pirmininko posto varžėsi du kandidatai: Edita Kuralavičienė ir Kęstutis Traškevičius. Iš 89 susirinkime dalyvavusių skyriaus narių 58 palaikius Kęstutį Traškevičių, o 31  – Edita Kuralavičienę, TS–LKD Marijampolės skyriaus pirmininku antrai dvejų metų kadencijai perrinktas Kęstutis Traškevičius.

Pirmininko siūlymu pirmuoju pavaduotoju patvirtintas Valdas Pileckas, pavaduotojais – Kostas Jankauskas, Edita Kuralavičienė, Petras Pavilonis, Andrius Stadalius, Remigija Taurokienė, Juozas Vaičiulis.

Linkime sėkmės naujai vadovybei vedant skyrų į būsimus rinkimus.

TS–LKD Marijampolės skyriaus informacija