X
Menu

TS-LKD Marijampolės skyriaus tarybos posėdis.

Kovo 6 d. (ketvirtadienį), 17.15 val. Kviečiamas TS-LKD Marijampolės skyriaus tarybos susirinkimas. Numatomi svarstyti klausimai: 2014 m. veiklos plano priėmimas; Dėl TS-LKD Marijampolės sk. narių visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo datos, laiko, vietos nustatymo ir darbotvarkės sudarymo; Dėl sekančio skyriaus tarybos posėdžio datos nustatymo (lyderiams tvirtinti); Kiti klausimai.