X
Menu

TS-LKD Marijampolės skyriui vėl vadovaus Valdas Pileckas

Balandžio 12 dieną TS-LKD Marijampolės skyriaus nariai gausiai rinkosi į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, kurio metu pirmą kartą skyriaus istorijoje susirinkime vienu metu turėjo išsirinkti skyriaus pirmininką ir rinkimų į Savivaldybės tarybą sąrašo lyderį. Susirinkusieji prisiminė mirusius skyriaus pirmininkus Algirdą Jurgį Bajarkevičių ir Remigijų Kartaną. Labai pakiliai, patriotinėmis dainomis, vadovaujant Gintarui ir Banguolei Difartams, pradėjome susirinkimą. Šešėlinės vyriausybės kancleris Andrius Vyšniauskas perdavė TS-LKD pirmininko Andriaus Kubiliaus sveikinimus susirinkusiems ir įteikė sveikinimus-padėkas penkiems jubiliejinius gimtadienius švenčiantiems nariams. Buvo ir gausus būrys svečių : TS-LKD vykdomoji sekretorė Monika Navickienė; Europos Parlamento nariai ir kandidatai į jį  Laima Liucija Andrikienė, Algirdas Saudargas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Vladimiras Jarmolenko ir Julius Dautartas; Lietuvos Respublikos Seimo narys Paulius Saudargas. Valdas Pileckas atsiskaitė už skyriaus veiklą per 2012-2014 metų kadenciją, ataskaitai pritarta. Revizijos komisija – už finansus; ataskaitai pritarta. Skyriaus nariai aktyviai rinkęsi į grupių susirinkimus, kurių metų į skyriaus pirmininkus buvo pasiūlyti du kandidatai Kostas Jankauskas – verslo vadybininkas, koncerno „Alga“ viceprezidentas ir Valdas Pileckas – esamas skyriaus pirmininkas, švietimo vadybininkas, mokytojas. Abu pristatė savo programas, atsakė į klausimus. Slapto balsavimo metu skyriaus nariai pasirinko Valdą Pilecką. Pavaduotojais patvirtinti Remigija Taurokienė – pirmoji pavaduotoja, Kęstutis Traškevičius, Gražina Ligija Trimakaitė, Eglė Plikaitienė, Gintaras Difartas, Paulius Liškauskas.

Daugiau kandidatų grupių susirinkimuose buvo iškelta į sąrašo lyderio poziciją: Arūnas Adomynas, Kostas Jankauskas, Valdas Pileckas, Juozas Vaičiulis. Arūnas Adomynas savo kandidatūrą atsiėmė prašydamas jį remiančius balsuoti už Valdą Pilecką. Atlikus slapto balsavimo procedūrą sąrašo lyderiu tapo Valdas Pileckas.

Naujai išrinkti susirinkime renkami skyriaus tarybos nariai: Vaida Pituškienė, Juozas Budreika, Jonas Kvederis, Vanda Juknevičienė, Kostas Janakuskas, Laura Marcinkevičiūtė, Česlovas Rėklaitis, Petras Pavilonis, Giedrius Iškauskas. Išrinkta iždininkė Rita Bendaravičienė, delegatai į TS-LKD suvažiavimus, naujai patvirtina revizijos ir  etikos komisijos.

Arūnas Adomynas

MTSsusirinkimas140412_kaireMTSsus140412_Difartai

MTSsus140412_desine