X
Menu

TS-LKD nepritaria populistiškam Marijampolės savivaldybės biudžetui

Vasario 22 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas savivaldybės biudžetas.  Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Marijampolės savivaldybės taryboje mano, kad dabartinis biudžetas nėra geras ir neatspindi realios Marijampolės savivaldybės finansinės situacijos.

Todėl siūlome biudžeto pajamas, atsižvelgiant į 2009 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto faktinį įvykdymą bei Finansų ministerijos makroekonomines prognozes, padidinti 500 tūkst. litų. Siūlome biudžeto pajamų plane numatyti, kad iš žemės mokesčio bus surinkta 150 tūkst. litų (t.y.1 mln.150 tūkst., o ne 1 mln. litų), o iš nekilnojamojo turto mokesčio – 350 tūkst. litų (t.y. 3 mln.750 tūkst., o ne 3 mln. 400 tūkst. litų) daugiau nei planuojama dabar.

Valdas PileckasSunkiausiais šios finansinės krizės metais, 2009-aisiais, į biudžetą iš žemės mokesčio buvo surinkta 1mln. 187,7 tūkst. litų, o iš nekilnojamojo turto mokesčio 3 mln. 752,5 tūkst. litų. Todėl 2010 m., kai Finansų ministerijos ir ekonomikos ekspertai prognozuoja, jog Lietuvos finansinė situacija turėtų stipriai pagerėti, nėra protinga taip drastiškai sumažinti savivaldybės biudžetą, kaip to trokšta Marijampolės valdantieji. TS-LKD mano, kad biudžetas 2010 m. tikrai nebus blogiau surenkamas nei 2009-aisiais. Marijampolės valdančiųjų noras dar labiau nei 2009 m. sumažinti pajamų, surenkamų iš žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių, planus perša mintį, kad šis biudžetas yra „priešrinkiminis“, nes metų gale bus surinkta papildomų pajamų, kurios nebuvo įtrauktos į dabar priimtą biudžeto planą. Tokių pajamų panaudojimo kontrolė yra laisvesnė, todėl jos gali būti panaudotos populistiškiems valdančiųjų sprendimams pagrįsti.

Kęstutis Traškevičius, Finansų ir ekonomikos komiteto narys, pabrėžė būtinybę mažinti asignavimus savivaldybės administracijai ir skubiai pradėti administracijos struktūros optimizavimą. Viena svarbesnių TS-LKD programinių nuostatų, kurią siūlome gerinant savivaldybės valdymą, yra panaikinti savivaldybės departamentus. Departamentą, kaip administracijos struktūrinio padalinio formą, turi tik didžiosios Lietuvos savivaldybės (Vilnius, Kaunas, Klaipėda ) ir Marijampolė. Mūsų savivaldybė yra tik vidutinio dydžio, todėl departamentai yra visiškai nereikalingi. Jie tik išpučia ir pabrangina savivaldybės administravimą. Be to, optimizuojant savivaldybės administracijos struktūrą negalima pamirši ir administracijos vadovų, kurie net ir šio sunkmečio laikotarpiu gauna 50 proc. siekiančius priedus prie ir taip nemenkų algų. Priedų prie algos praktika Marijampolės savivaldybės administracijoje privalo būti nutraukta.

Juo labiau, kad savivaldybės administracija vis dar neįgyvendina pačios paruoštų planų, kurie padėtų taupyti. 2009 m. rugsėjo 28 d. savivaldybės Tarybos nariams buvo pateikta Marijampolės savivaldybės administracijos parengta  taupymo ir efektyvaus lėšų panaudojimo programa. Tačiau iki šiol nėra išanalizuotos Kultūros centro, Laisvalaikio ir užimtumo centro, Sporto mokyklos ir Sporto centro ,,Sūduva” pertvarkymo galimybės. Šių institucijų administravimo ir veiklos efektyvumo pagerinimas leistų sutaupyti nemažą biudžeto lėšų dalį.

Mūsų frakcijos narys, Kontrolės komiteto primininkas Kostas Jankauskas kalbėjo, kad biudžeto planavimas bei sudarymo principai nėra geri. Biudžetas turi būti ruošiamas programiniu principu, o programos turi būti planuojamos mažiausiai penkeriems metams. Tai padėtų efektyviau planuoti lėšas, matyti ilgalaikį jų poreikį, padidintų skaidrumą ir atsiskaitomybę Marijampolės bendruomenei.

Todėl mes, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Marijampolės savivaldybės taryboje, manome, kad patvirtintasis biudžetas neatitinka Marijampolės bendruomenės lūkesčių ir tokio biudžeto palaikyti negalime.

Valdas Pileckas

TS-LKD frakcijos seniūnas

Tel.: 8 687 71590