X
Menu

TS-LKD nuosekliai siekia mažesnių šildymo kainų

Neseniai baigėsi šildymo sezonas, kurį marijampoliečiams nemaloniai primins vienos aukščiausių šildymo kainų.  Jo metu šilumos kaina Marijampolėje pagal dydį buvo šeštoje – devintoje vietoje ir maždaug 35 % viršijo vidutinę šilumos kainą šalyje. Tad tokia situacija pagrįstai piktino daugelį gyventojų.

Nepateisinama, kad savivaldybės vadovai net metus delsė imtis veiksmų įgyvendinti savivaldybės tarybos 2017 m. kovo mėn. patvirtintą 2015-2019 m. veiklos prioritetą „mažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Marijampolėje bent iki vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos Lietuvoje lygio“. TodėlTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Marijampolės skyrius šių metų vasario mėn. inicijavo kreipimąsi „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos mažinimo“, kurį pasirašė 485 žmonės. Šį kreipimąsi su surinktais parašais TS-LKD atstovai šią savaitę įteikė Marijampolės savivaldybės vadovams.

Ir tik po to, kai buvo pradėti rinkti parašai po minėtu kreipimusi, savivaldybės administracija ėmė ieškoti kvalifikuotų teisininkų šilumos ūkio nuomos sutarties sąlygoms įvertinti. Tačiau tai tėraproblemos sprendimo imitavimas, nes savivaldybės valdžia iki šiol nėra priėmusi sprendimo pradėti kaupti lėšas investicijų į šilumos ūkį likučiui iš UAB „Litesko“ išpirkti, vadinasi, ir toliau ketina leisti šiai bendrovei skurdinti marijampoliečius. O juk už investicijų likutįbeveik 1,5 mln. eurų teks sumokėti tiek nutraukus šilumos ūkio nuomos sutartį anksčiau laiko, tiek jai pasibaigus 2025 metais. Tad bet kuriuo atveju kaupti šią milžinišką sumą reikia pradėti jau dabar.

Kadangi kitų savivaldybių patirtis rodo, kad privatus tiekėjas šilumą tiekia kur kas aukštesnėmis kainomis negu tai daro savivaldybės įmonės, esame įsitikinę, jog mūsų savivaldybės „bendradarbiavimas“ su bendrove „Litesko“ turi kuo greičiau baigtis.

TS-LKD Marijampolės skyrius nuosekliai siekė ir sieks, kad marijampoliečiai už šilumą mokėtų mažiau.

TS-LKD Marijampolės skyriaus informacija