X
Menu

TS-LKD pozicija Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje

Marijampolė2010 sausio 25 dienos Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje klausimų ir priekaištų turėjome ne visais klausimais. Nurodysime svarbesniuosius.

Svarstant sprendimo projektą Dėl projekto Stoties teritorijoje koregavimo, Kęstutis Traškevičius klausė, kodėl iš karto gerai nepadaryta, kad nereikėtų koreguoti, ir kiek kainuos – aiškaus atsakymo nebuvo. Pasakyta, kad pigiau kainuos , jeigu koregavimo imsis projektą dariusi firma. Ir to bus siekiama.

Komitetų veiklos ataskaitoms bene didžiausias priekaištas buvo tas, kad visai nėra Socialinio ir sveikatos komiteto ataskaitos. Anot Kęstučio Traškevičiaus, komiteto pirmininkės pateiktą,, daiktą‘‘, pavadintą ataskaita, negalima laikyti ataskaita. Pirmininkė nedalyvavo, todėl jos pavaduotoja paaiškino, kad pirmininkė ataskaitai ruošti Komiteto pagalbos neprašė, ir jeigu jai darbas nepasisekė , kitais metais bus jaučiama pareiga Komiteto nariams patiems pasisiūlyti.

Buvo domimasi Departamento direktoriaus Lukoševičiaus kompetencija . Gal ji per menka projektams pristatyti ir todėl jis kempingo Marių parke projektą pavedė pristatyti skyriaus vedėjui Cinaičiui? O gal departamentų direktoriai nelabai reikalingi , o skyrių vedėjai visur susitvarkytų? TS-LKD frakcija dažnai siūlo Savivaldybės administracijos departamentus naikinti.

Dėl mokyklų direktorių ir švietimo darbuotojų atlyginimų priedų Frakcijos vardu kalbėjo Linas Bieliauskas ir pasakė, kad jeigu nemažinami priedai direktoriams , neturi būti mažinami ir mokytojams.

TS-LKD frakcija balsuodama susilaikė , nes ir po sprendimo „pagerinimo“ iš aštuoniolikos punktų atsirado tik kelios gimnazijoms naudingos eilutes : palikti priedai už darbą su vyresniaisiais (gimnazijų 9-12 klasių, vidurinių mokyklų – 11,12 kl. mokiniais), o daugeliu atvejų (už darbą su spec. poreikių vaikais, mokinių mokymą namuose ir t.t.) mokytojams priedai buvo sumažinti . TS-LKD frakcija norėjo, kad priedai ne tik direktoriams , bet visiems mokytojams nemažėtų. Todėl ir nebalsavo už tą ydingą sprendimą – susilaikė.

Dėl sporto įstaigų vadovų koeficientų Frakcija ne visa pritarė. Valdas Pileckas klausė, kodėl „Sveikatos banga“, kuri nėra moksleivių ugdymo įstaiga, finansuojama iš savivaldybės mokyklų aplinkos lėšų, kurių mokykloms labai trūksta.

Dėl privatizavimo fondo lėšų naudojimo Kostas Jankauskas pastebėjo, kad jos turi būti naudojamos turtui gauti arba atkurti, o ne skoloms padengti. Nors ir yra punktas : kitoms reikmėms, neturėtų juo būti piktnaudžiaujama ir naudojama vien tik kitoms.

Kęstutis Traškevičius, nagrinėdamas Švietimo tarybos nuostatus, pateikė daug pastabų; atsižvelgta , kad nedera rašyti, jog Švietimo taryba pritaria planui, pritaria programai – tarsi negalėtų nepritarti. Nepriimta pastaba, kad Švietimo taryba realiai negalės nagrinėti, kaip laikomasi įstatymų, todėl nereikia nerealių dalykų į nuostatus rašyti. Taip pat buvo nepriimtinas siūlymas , kad Administracija skirtų komisijos posėdžiui sekretoriauti savo darbuotoją – komisija pati išsirinks.

Į Valdo Pilecko klausimą, kodėl negauna į savo prašymus ir klausimus atsakymų Saulius Pituška, buvo atsakyta, kad jie duodami. Nors prašytojas Saulius Pituška teigia negaunąs tinkamų arba visai jokių atsakymų. Matyt, reikės tuo reikalu paklausimo raštu, kad nurodytų visų tam interesantui duotų atsakymų registracijos numerius, o dar reikės patikrinti jų kokybę, nes Seimo kontrolierė yra nustačiusi , jog raštai netinkami ir į visus klausimus neatsakantys.

Valdas Pileckas

Gražina Trimakaitė