X
Menu

Vaizdo pasakojimų rinktinė “Laisvės kovoms atminti” netrukus pradės kelionę į Lietuvos mokyklas

Rugsėjo 28-ąją, minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną, pristatyta Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės bendra iniciatyva su internetiniu dienraščiu Bernardinai.lt išleista vaizdo pasakojimų rinktinė “Laisvės kovoms atminti”.

Rinktinę sudaro 8 vaizdo reportažai, fiksuojantys gyvųjų liudininkų, buvusių aktyvių pasipriešinimo dalyvių atsiminimus, tremties ir rezistencijos muziejų rinkinius ir edukacinį darbą, istorikų komentarus. Atskiri reportažai skirti kalantinėms, pogrindžio spaustuvei “ab” bei tikėjimo suvaržymams. Rinkinio reportažais siekiama patrauklia jauniems žmonėms forma pasakoti apie Laisvės kovas.

Pasak Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės, ši vaizdo pasakojimų rinktinė skirta visiems, kas domisi ar dirba su istorinės atminties tematika, pirmiausiai istorijos mokytojams, dėstantiems laisvai pasirenkamas pasipriešinimo istorijos pamokas.

„Lietuva nepriklausoma  jau kiek daugiau nei 20 metų, tačiau pokalbiuose tiek su jaunesniais, tiek su vyresniais sakoma, kad pasigendama sugrįžimo ir suvokimo tos nesenos istorijos, to, ką mes išgyvenome prieš 50, prieš 70 metų.  Niekada neabejojau, kad nieko nėra svarbiau, kaip išsaugoti pasiaukojusių vardan mūsų laisvės atminimą ir perduoti mūsų tautos istorines patirtis jaunajai kartai. Juk tos patirtys ir išgyvenimai, kuriuos vienaip ar kitaip patyrė beveik kiekviena Lietuvos šeima – neįkainojamos pamokos ateities kartoms“, – vaizdo pasakojimų rinktinės sutiktuvėse mintimis dalijosi EP narė ir pabrėžė, kad taip pat svarbu gaivinti istorinę atmintį ir dirbti šviečiamąjį darbą ES, siekiant, kad valstybės labiau pažintų mūsų, buvusių už geležinės uždangos, skaudžias istorines patirtis.

LR Ministro Pirmininko patarėjas Liutauras Kazlavickas pasidžiaugė, kad  rūpintis istorinės atminties įamžinimu pradeda jaunoji karta, nevyriausybinės organizacijos, žinomi muzikos atlikėjai. Jo įsitikinimu, šiandieninis jaunosios kartos sąjūdis už vertybes – labai svarbus, juk laisvės kovos – tai prasmingas ir gyvas pasiaukojančio apsisprendimo pavyzdys, vertingos pamokos jau nepriklausomoje Lietuvoje augusioms ir augančioms kartoms.

„Ir tai ypatingai svarbu šiandien, kuomet labai stipriai jaučiame, kad vis bandoma perrašyti, iškraipyti laisvės kovų istoriją, kad prasidėjo kova dėl jaunosios  kartos, kuriai teko laimė gimti ir augti jau nepriklausomoje Lietuvoje. Dėl kartos, kuriai mūsų tautos išgyvenimai, patirti okupacijos, rezistencijos laikotarpiu neretai yra tolimi ir sunkiai suprantami. Tad turime dėti visas pastangas, kad dar gyvi to laiko įvykių liudininkai savo patirtimi ir apsisprendimais dalintųsi“, – sako L.Kazlavickas.

DVD sutiktuvėse dalyvavęs Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojas, istorijos vadovėlių leidėjas Juozas Brazauskas džiaugėsi, kad imamasi iniciatyvos gyvai, paprastai ir patraukliai pasakoti jaunajai kartai apie mūsų tautos išgyvenimus.

„XX a. istorija – tai penkios okupacijos. Viena vertus, mes galime surašyti programas ir nurodymus, tačiau nuo to niekas nepasikeis. Juk informacija pirmiausiai perduodama šeimoje, labai svarbų vaidmenį atlieka mokytojas, tačiau taip pat labai svarbi galimybė gyvai pažinti to meto istoriją: aplankyti laisvės kovų atminties kovas, išgirsti, kaip apie to meto patirtis pasakoja gyvieji liudininkai“, – sakė mokytojas ekspertas, jau tris dešimtis paskyręs istorijos mokytojo darbui.

Laisvės kovoms atminti skirta vaizdo pasakojimų rinktinė jau netrukus keliaus į   Lietuvos mokyklas, tikimasi, kad šis vaizdo įrašų rinkinys taps papildoma medžiaga pilietinio ugdymo ar pasipriešinimo istorijos pamokose ir skatins jaunosios kartos norą domėtis Laisvės kovų istorija.

www.morkunaite.lt