X
Menu

Valdo Pilecko kalba rugsėjo 20-osios savivaldybės tarybos posėdyje

Valdas PileckasGerbiamas Mere, gerbiami Tarybos nariai,

Dar kartą svarstome svarbų mums, Tarybos nariams, ir labai aktualų visiems savivaldybės gyventojams atliekų tvarkymo klausimą. Tikriausiai šiandien nereikėtų klausytis pastabų dėl reglamento nesilaikymo, dėl pateiktų posėdžio darbotvarkėje klausimų pavėluoto pateikimo tarybos nariams, dėl neįvykusių komitetų posėdžių, jei tarybos nariai 2010m. liepos 19d. priimdami sprendimą būtų turėję pilną informaciją.

Nepamatuotas skubėjimas gero rezultato neduoda. Tačiau sunku spręsti, kas atsakingas, kad savivaldybės taryba priėmė tokį nevisiškai išdiskutuotą sprendimą dėl atliekų tvarkymo?

2010m. liepos 8 d. šioje salėje buvo susirinkę Aplinkos ministerijos atstovai, MRATC vadovai, regiono savivaldybių merai, administracijų direktoriai, tarybų komitetų pirmininkai ir eiliniai tarybų nariai. Savivaldybių merai išsakė savo pozicijas dėl atliekų tvarkymo, dėl būsimų sprendimų tarybose. Mūsų meras išsakė gana tvirtą savo poziciją ir sakė, kad Marijampolės savivaldybės taryba sprendimą priims paskutinė. Tačiau ar Meras pamiršo, ką buvo žadėjęs, ar buvo kažkokių jėgų įtakojamas, bet Marijampolės savivaldybėje jau 2010m liepos 19d. buvo sušauktas neeilinis tarybos posėdis, kuriame buvo priimtas pats greičiausias, tačiau, kaip matome, ne pats geriausias sprendimas. Labai gaila, kad Meras, žinodamas, kad gyventojai nepalankiai nusiteikę priimti naujų rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą sprendimą, šį procesą skubino. Na, o mums, kai kuriems tarybos nariams, po šio sprendimo priėmimo teko išklausyti žmonių argumentuotus nepasitenkinimus, nors už jį ir nebuvome balsavę. Tenka tik apgailestauti, kad tuomet nebuvo atsižvelgta į tarybos narių nuomonę. TS- LKD frakcijos narys, Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Pavilonis sakė, kad sprendimo projekte daug klaidų ir netikslumų, todėl priėmus sprendimą bus užkrauta didelė mokesčių našta paprastiems žmonėms ir prašė neskubėti, kad nereikėtų vėl grįžti prie to paties klausimo. Tačiau ir šiandien tikriausiai nėra visiems aišku, ką mes svarstome ir kodėl vėl skubame, kadangi sprendimo projektai pateikti ketvirtadienį, tad sugrįžtame prie ankstesnio klausimo ir kitų šiandienos darbotvarkės klausimų svarstymo jų neišnagrinėjus komitetuose. Tikriausiai manoma, kad tarybos nariai turi daug laiko, tai ir gali rinktis kiekvieną pirmadienį .

Todėl noriu užduoti klausimus:

1.Ar šis sprendimas, kurį priimsime šiandien, bus geresnis, jei jis nesvarstytas komitetuose ir pilnai neišdiskutuotas? Jei jau čia, posėdžių salėje, kyla daug neaiškumų tarybos nariams, tai savivaldybės gyventojams klausimų kils dar daugiau. Ar neteks prie šio klausimo sugrįžti dar kartą?

2. Norisi žinoti, ką reiškia Teisės departamento direktorės pastaba ,,tik sprendimo derinimas‘‘?

3. Kas įtakojo ar įtakoja 2010m. liepos 19d. priimto sprendimo keitimą?

4. Kiek laiko svarstomas atliekų tvarkymo klausimas, tiek, Mere, tenka girdėti kaltinimus MRATC direktoriui A. Mieliauskui. Gal jis įtakojo šį skubotą sprendimo priėmimą 2010 liepos 19 d?

5. Ir klausimas Tarybos nariams: ar taryba gali tik balsuoti, ar atstovauti visuomenės interesams priimant žmonėms svarbius sprendimus?

Kadangi šiandien svarstomas klausimas neapsvarstytas komitetuose, neišdiskutuotas, praėjus dviem mėnesiams neišklausyta gyventojų nuomonė, todėl ir antrą kartą jo sprendimui pritarti negalėsiu.

TS-LKD frakcijos seniūnas Valdas Pileckas