X
Menu

Viktorina „Pasakykim savo kraštui MYLIU!“

Asociacija SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS  primena, kad šią vasarą, liepos viduryje, Jūs turėsite unikalią galimybę nuvykti ten, kur prieš 600 metų vyko vienas didžiausių ir reikšmingiausių mūšių Viduramžių Europos istorijoje – Žalgirio mūšis,  Lietuvos istorinis pasididžiavimas.

Jau einate krautis kuprinės? Minutėlę! Prieš kelionę rekomenduojame dalyvauti viktorinoje, nes jos nugalėtojai (o jų bus ne vienas ir ne trys – tikimės,  kur kas daugiau) bus APDOVANOJAMI kelione į Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių iškilmes.

Viktorina vyks trimis etapais: kiekviename etape Jums bus pateikiama po 5 klausimus, vienas iš jų – apie Žalgirio mūšį. Visa informacija bus skelbiama SŪDUVOS KULTŪROS FONDO  tinklalapyje www.suduvosfondas.lt ir regiono žiniasklaidoje. Klausimus rengia ir juos vertins ekspertai:  Vytautas Grinius – istorikas, K.Griniaus memorialinio muziejaus direktorius; Vincas Peckus – mokytojas ekspertas, muziejininkas, knygų autorius,  Marija Puodžiukaitienė – Nusipelniusi mokytoja, kraštotyrininkė, knygų autorė;  Kęstutis Subačius  – verslininkas ir kultūros puoselėtojas, knygų apie Sūduvą autorius;  Rimvydas Urbonavičius –istorikas, Marijampolės apskrities archyvo direktorius, svarių istorinių straipsnių autorius; Vytautas Viliūnas  –  Lietuvos nusipelnęs dėstytojas, Marijampolės kolegijos  muziejaus vadovas;  kun. Kęstutis Žemaitis  – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius;  Antanas Žilinskas  – istorikas, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius.

Viktorinos „Pasakykim savo kraštui MYLIU!“

I-ojo etapo klausimai

1.      Kada pirmą kartą ir kokiuose istoriniuose šaltiniuose paminėtas Sūduvos vardas? (10 balų)

2.      Išvardinkite Osterodės komtūrijos kaimus, prie kurių vyko Žalgirio mūšis (vokiški ir lenkiški pavadinimai). (20 balų)

3.      Sūduvoje gimusieji 1990-ųjų kovo 11—osios  Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai. (30 balų)

4.      „Lankštingalėle, gražus paukšteli“ – kas yra šios populiarios dainos autorius ir kokiomis aplinkybėmis ji parašyta? (40 balų)

5.      Kurioje mūsų krašto mokykloje ir kada pirmą kartą leista dėstyti lietuvių kalbos pamokas? Kokie mokytojai buvo lietuvių kalbos mokymo pradininkai? (50 balų)

Viktorinos taisyklės

1.      Viktorinoje kviečiami dalyvauti visi, kurie nori pasakyti savo kraštui MYLIU.

2.      Dalyvių amžius neribojamas.

3.      Viktorinos klausimai  nuo 2010 m. kovo 5 d. (penktadienio) skelbiami www.suduvosfondas.lt  bei regioninėje žiniasklaidoje.

4.      Klausimus rengia ir atsakymus vertina ekspertai.

5.      Atsakius visiškai teisingai – skiriama 100% balų, dalinai teisingai – 50% balų, neatsakius arba atsakius neteisingai – 0 balų.

6.  Viktorina tęsiasi iki balandžio 17 d. imtinai. Pirmojo etapo pradžia – kovo 6 d. , antrojo – kovo 20 d, trečiojo – balandžio 3 d.

7.      Nugalėtojais taps daugiausia balų surinkę dalyviai. Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 1 d.

8.     Teisingiausiai atsakiusieji ir surinkusieji daugiausia balų bus apdovanojami kelione į Žalgirio mūšio vietą (Lenkija), į 600-ųjų mūšio metinių iškilmes.

9.      Vienas asmuo viktorinoje gali dalyvauti vieną kartą.

10.      Klausimai bus pateikiami po 5 ir vertinami balais pagal sudėtingumą (50-40-30-20-10). Vieno etapo suma – 150 balų. Viso bus 3 etapai po 5 klausimus. Maksimali balų suma – 450 balų.

11. Atsakymus bus galima pateikti užpildant anketą tinklalapyje www.suduvosfondas.lt , atsiųsti el. paštu viktorina@suduvosfondas.lt  arba paprastu paštu (UAB „Justicija“ (Sūduvos kultūros fondui), V.Kudirkos g. 12, Marijampolė).

12.  Pildydami anketą arba siųsdami laišką su atsakymais paštu, tiksliai nurodykite savo vardą, pavardę, amžių, mokymo įstaigą (dirbantieji – pareigas), telefoną, el. paštą.

Nuoširdžiai rekomenduojame dalyvauti viktorinoje, linkime laimėti ir nepraleisti  Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių paminėjimo. Nes:

·         kitas šio istorinio mūšio jubiliejus bus tik po 100 metų,

·         liepos 16 d. pamatysite riterių turnyrą,

·         šią dieną vyks viduramžiškos šv. mišių apeigos Didžiojo Magistro stovykloje,

·         senosios muzikos vakaras,

·         festivalis  „Nakties liepsnos“,

·         liepos 17 d. (šeštadienį) vyks  Mišios De Divisione Apostolorum  (ta pati forma kaip ir 1410 m.),

·         Žalgirio mūšio inscenizacija dalyvaujant   1300 istorinių įvykių atkūrėjų,

·         Ugnies festivalis.

Daiva Klimavičienė

Asociacijos SŪDUVOS KULTŪROS FONDAS  pirmininkė