X
Menu

Vis dar minime

Galingas Sąjūdis buvo vienkartinis įvykisDėl ypatingo savo tikslo buvo galingas , nes tai buvo ėjimas iš nelaisvės į laisvę. Nesigilinant į detales. Vieningai, beveik visų.

Vienkartinio įvykio pasekmė yra ta, kad dabar turime laisvę.  Į detales taip pat nesigilinant , nes laisvė patinka visiems , o kitaip yra su detalėmis . Detalė vieniems patinka viena , kitiems kita , o kai kam ir daug jų nepatinka. Kurie užmiršta, ko laisvė verta, darosi nelaimingi. Kurie daugiau paiso gerųjų detalių, o dar ir pačios turimos laisvės – tie džiaugiasi. Gerų dalykų minėjimai daromi tam, kad daugėtų besidžiaugiančių.

Laisvė – tai didžioji buvusio įvykio pasekmė. Mažoji pasekmė yra ta, kad turime dabar jau atrodančią negalingą, bet išlaikiusią organizacinį ir idėjinį tęstinumą to paties vardo organizaciją – Lietuvos Sąjūdį. Kai kurių nuomone – jau nereikalingą , kitų supratimu – dar galimą panaudoti , ir tegul būna.

Kaip vienas iš šiandienos Sąjūdžio darbų  yra ir priminimas. Tai ir vyksta kiekvienais metais valstybės paskelbtą minėtina Sąjūdžio dieną – Birželio 3-iąją. Pasirinkta diena, kai kūrėsi Sąjūdžio iniciatyvinė grupė Vilniuje Mokslų Akademijos salėje. Prie to pasirinkimo mes prisitaikome ir šią dieną minime. Ypač kad birželyje gausu su Lietuvos laisve, jos įgijimu ar praradimais susijusių datų. Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena – po ultimatumo į Lietuvą įvesta SSRS kariuomenė; birželio  14-oji – Gedulo ir vilties diena – žiaurios netektys laisvę praradus; birželio 23-ioji – Kaune prasidėjęs  sukilimas kaip Laisvės siekis; pagaliau viltinga birželio 3-ioji – Laisvės atgavimo pradžia.

Sąjūdžio dieną ir šias metais paminėjo LS Marijampolės skyriaus taryba kartu su TS-LKD  Marijampolės skyriumi. Kaip ir kiekvienais metais – ketvirti metai iš eilės – buvo planuojama susibūrimą daryti Marijampolės senamiesčio kiemelyje. Ten –  jauki aplinka, būdavo gera ten susiburti, kada tai pavykdavo. Šiais metais sutrukdė netinkamas oras, o gal ir  jo pablogėjimo baimė, todėl susiburta atsargai iš ankstopaprašytose patalpose  – Marijampolės savivaldybės salėje. Ir ten buvo gerai: ir oro išdaigų išvengta, ir programa įvykdyta. Gerai, kad kiekvienais metais į susibūrimą ateina vis daugiau žmonių – prie šio renginio įprantama. Nežiūrint kad renginys šiais metais vyko tik prieš dieną pasibaigus 3 dienas trukusioms Miesto dienoms Marijampolėje – tad žmonės  prisilinksminę į valias, o vis tiek atėjo ir rimtesniam susibūrimui. Buvo atvykęs ir kalbėjo svečias – Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas , Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius. Prasmingą kalbą pasakė TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas Valdas Pileckas. Trumpai ir taip pat prasmingai minima diena pasidžiaugė JKL ( Jaunųjų konservatorių lygos ) Marijampolės skyriaus pirmininkė Augustė Pituškaitė , kalbą užbaigusi taip :“Su Sąjūdžiu – už Lietuvą“. Žodžiai maloniai priminė laiką, kurio pati kalbėtoja nė negali prisiminti – per jauna. Matyt, yra kam jai perduoti jos nematytus dalykus.

Susibūrimas – koncertas  yra renginio pavadinimas , tad klausytasi ir dainų. Patriotiškas dainas dainavo Gintaras ir Banguolė Difartai. Neatsiliko  patriotizmu ir jaunesni dainuojamosios poezijos atlikėjai  Emilis Paškevičius ir Lukas Skaržinskas. Renginį vedė, parinktus eilėraščius skaitė TS-LKD ir LS skyrių narė Edita Kuralavičienė.

2 valandos praėjo greitai. Atrodo , kad renginiu nepatenkintų nebuvo – bent neišsidavė. LS skyriaus pirmininkė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą , atsisveikindama : „Iki kitų metų“ – tai nuskambėjo lyg pažadas, kad ir kitais metais renginys bus.

Mylime ir branginame laisvę. Deja, matome jai kylančią grėsmę. Rusijos veržimasis į Ukrainą  yra rimtas pavojaus signalas . Pavojus yra tas, kad Rusija nesilaiko visuotinai priimtų tarptautinio sugyvenimo normų. Yra grėsmė tautų laisvei.  O mums – ką daryti? Džiaugtis, liūdėti ? Džiaugtis, kad esame NATO nariai? Liūdėti dėl tų , kurie nėra , o norėtų būti?  Vilius Bražėnas , kas jį atsimename , sakytų : „Darykite, ką galite“.

Remiame kovojančius už laisvę. Džiaugiamės kiekviena savo dar turimos Laisvės diena.

 

Gražina Trimakaitė , LS Marijampolės skyriaus tarybos pirmininkė

sale

Dainuoja Difartai

Vedeja E Kuralaviciene

Auguste is JKL