X
Menu

Vyriausybės darbų TOP 100

Vyriausybės darbai

1. 2009 m. spalį pasirašytas Nacionalinis susitarimas, siekiant dialogo su socialiniais parneriais.

2. Vyriausybė dirba stabiliai, tuo tarpu, kai kitose valstybėse dažnos vyriausybių krizės: Latvijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir kitur.

3. 2009 metais pagal „Transparency International“ tyrimo rezultatus korupcijos suvokimo indeksas pakilo iki 4,9 (2008 metais buvo 4,6).

4. Vyriausybė sugebėjo pati suvaldyti finansų krizę ir išvengė kreipimosi į TVF.

5. Išlaikytas socialinis stabilumas, streikų ir mitingų 2009 m. įvyko mažiau nei 2008 m.

6. Išlaikytas įtakingas finansų portfelis Europos Komisijoje.

Finansai

7. Ministro Pirmininko ir ministrų reprezentacinės išlaidos sumažintos 57 procentais, atlyginimai Seimo ir Vyriausybės nariams sumažinti 36 procentais, nors 2009 metais Lietuvoje atlyginimai vidutiniškai sumažėjo 8,7 procento (valstybės sektoriuje – 10,4 procento).

8. Dėl mokestinių pakeitimų į nacionalinį biudžetą papildomai surinkta 1,5 mlrd. litų.

9. Griežtos finansų politikos dėka valstybė sutaupė apie 12 proc. BVP.

10. Likviduotas ilgus metus buvęs einamosios sąskaitos deficitas, palyginimui – 2008 m. deficitas siekė beveik 12 proc. BVP.

11. Išvengta lito devalvacijos.

12. Tarpbankinės palūkanų normos nukrito iki žemiausio lygio per 20 metų.

Ūkis

13. Pagalba suteikta 4 tūkst. įmonių (kas 15-a realiai veikianti įmonė).

14. Į ūkį pagal patvirtintą verslo skatinimo planą įlieta beveik 4 mlrd. litų, t. y. apie 5 proc. BVP, visų pirma panaudojant ES lėšas.

15. Sukurta arba išsaugota apie 40 tūkst. darbo vietų.

16. 2007-2008 m. Lietuva pasirašė finansavimo sutarčių už 2 mlrd. litų, tuo tarpu 2009 m. – už 10 mlrd. litų.

17. 2009 m. panaudota 3,6 mlrd. litų ES lėšų, tuo tarpu 2007-2008 m. vos 0,6 mlrd. litų.

18. Į Lietuvą investavo vienas didžiausių pasaulio finansų rinkos dalyvis – bankas „Barclays“.

19. Pavyko suvaldyti ūkio smukimą. Po skaudaus pirmo pusmečio ūkio smukimo, antrą metų dalį ekonomika vėl pradėjo kilti. 2010 m. I ketv. eksportas – dešimtadaliu didesnis negu prieš metus.

20. Tarptautinės reitingų agentūros skolinimosi reitingą pakeitė iš neigiamos į stabilią.

21. Sumažėjo infliacija.

22. Prasidėjo viešųjų pirkimų pertvarka. 2009 metais sutaupyta apie 2 mlrd. litų.

23. Valstybės institucijos įpareigotos ne mažiau 50 proc. pirkimų vykdyti elektroniniu būdu. 2008 metais įvykdyti tik 2 elektroniniai pirkimai, kurių vertė – 0,25 mln. litų, 2009 metais – 490 elektroninių pirkimų, kurių vertė – 780 mln.

Energetika

24. Likviduotas visuomenės pasipiktinimą sukėlęs „Leo LT“ projektas.

25. Padėti pirmieji pagrindai Baltijos valstybių elektros rinkai.

26. Valstybės nuosavybėn sugrąžinta ankstesnės valdžios privatizuota akcinė bendrovė „VST“.

27. Praplėstos Klaipėdos naftos terminalo naftos produktų importo galimybės. Atplaukė pirmasis tanklaivis su benzinu.

28. Pradėtas naujos atominės elektrinės statybos projektas. Planuojamos investicijos 3-5 mlrd. litų (palyginimui – visos investicijos šalyje siekia 9 mlrd. litų).

29. Susitarta dėl elektros kabelio iš Klaipėdos į Švediją, ES tam skirs 175 mln. litų.

30. Siekiant atskirti monopolines veiklas, liberalizuoti rinką ir taip užtikrinti vartotojams galimybę apsirūpinti elektros energija už konkurencinę kainą, įsteigta ir nuo 2010 m. sausio 1 d. veikia Nordpool modeliu pagrįsta elektros birža.

Švietimas ir mokslas

31. Sėkmingai startavo aukštojo mokslo reforma. Atsirado „studijų krepšeliai“.

32. Pertvarkomos mokslo įstaigos iš institutų į mokslo centrus, jie įgyvendins projektų, kuriems skirta 120 mln. Lt iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto.

33. Pradėti kurti 5 inovaciniai mokslo centrai – slėniai.

34. Siekiant mažinti biurokratinę naštą mokykloms, 19 procentų sumažinta mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų. Panaikinti arba pripažinti rekomendaciniais 50 iš 140 dokumentų.

35. Pradėta Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų pertvarka, panaikinta apie 200 valstybės tarnautojų etatų. Ministerijoje sustambinus departamentus, skyrius ir poskyrius vadovaujančių darbuotojų sumažės nuo 39 iki 29. Ministerija atsisako jai nebūdingos veiklos. Iš 30 viešųjų įstaigų, kurias buvo įsteigusi arba dalininkės teisėmis valdė ministerija, 13 yra jau likviduota arba dalininkės teisės perduodamos kitoms institucijoms.

Sveikatos apsauga

36. Pradėtas sveikatos apsaugos sistemos tinklo reorganizavimas „3R“. Bus sutaupyta apie 300 mln. litų.

37. Išplėsta šeimos gydytojo kompetencija, padidintas finansavimas šiai sveikatos sistemos grandžiai.

38. Imtasi veiksmų, mažinant vaistų kainas.

39. Reorganizuotos 7 biudžetinės įstaigos, panaikinti 273 etatai.

Socialinė apsauga

40. Užtikrintos laiku mokamos pensijos ir atlyginimai iš valstybės biudžeto.

41. Išplėstas asmenų, draudžiamų socialiniu draudimu, ratas. Įmokas „Sodrai“ pradėjo mokėti autoriai, ūkininkai, sportininkai ir kiti, to nedarę dešimtmečiais.

42. Vidutinė pensija sumažinta tik 5 proc., tuo tarpu vien 2008 m. pensijos išaugo 27 proc.

43. Pensijos ir kitos išmokos mažėjo diferencijuotai, pvz., pensijos mažesnės nei 650 Lt nemažinamos.

44. 2009 metais įdarbinta beveik 122 tūkst. asmenų, iš kurių beveik 3/4 – pagal neterminuotas darbo sutartis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis pasinaudojo 47,5 tūkst. asmenų, veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo apie 18 tūkst. asmenų.

45. Iš ES fondų pritraukta 13 mln. litų darbo netekusiems žmonėms paremti.

46. Mokytojams, gaisrininkams, socialiniams darbuotojams atlyginimai mažėjo ne daugiau 8 proc.

Valstybės valdymas

47. Sudaryta Saulėlydžio komisija.

48. Pradėta įstaigų prie Vyriausybės reorganizacija, ją pabaigus tikimasi sutaupyti 12 mln. litų kasmet.

49. Per 2009 metus didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo sumažintas 4660, panaikinta 3386 užimtos pareigybės.

50. Vyriausybės kanceliarija pertvarkyta į Ministro Pirmininko tarnybą, atleista 100 darbuotojų.

51. Įsibėgėjo Apskričių reforma.

52. 2009 metais, lyginant su 2008-aisiais, valdymo išlaidos, neskaitant ES lėšų, sumažėjo 13,8 proc., darbo užmokesčiui skirtos lėšos – 9,3 proc.

53. Uždėtas finansinis ir teisinis „apynasris” viešosioms įstaigoms, kurios negalės gauti tiesioginio finansavimo iš biudžeto ir atlikti viešojo administravimo funkcijų.

54. Iki 40 proc. sumažintos algos aukštas pareigas užimantiems pareigūnams, valstybės tarnautojams ir politikams.

55. Panaikinta nomenklatūrinė ministerijų sekretorių sistema, pakeičiant juos politiniais viceministrais.

56. Išlaidos reprezentacijai ministerijose sumažėjo 64,3 proc., komandiruotėms – 52,5 proc., tarnybiniam transportui – 34,3 proc.

Aplinkosauga

57. Aiškiau reglamentuotos vagonėlių, kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių laikymo ir naudojimo galimybės valstybiniuose parkuose.

58. Pastatyti lankytojų centrai 5 valstybiniuose parkuose.

59. Daugiabučių renovavimui pradėti visi reikalingi teisės aktai veikia. Gyventojai, pageidaujantys renovuotis savo namus, jau gali teikti paraiškas. Į įsteigtą modernizavimo fondą ketinama investuoti iki 785 mln. Lt 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų ir nacionalinių bendrojo finansavimo lėšų.

60. Per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje išaiškinti 287 savavališkų statybų atvejai, arba 51 procentu daugiau, negu jų buvo išaiškinta pernai per tą patį laikotarpį. Per 2009 metus nugriauta 50 savavališkų statinių, arba 39 procentais daugiau, palyginus su 2008 m.

61. 2009 m. spalio mėnesį Europos Komisija konstatavo, jog aplinkos sektoriuje Lietuva yra pirmoji tarp ES narių panaudojant 2006-2008 metų Sanglaudos fondo paramą.

Teisingumas

62. Valstybės institucijos įpareigotos viešinti teisės aktų projektus.

63. Atsisakyta nemažai nereikalingų biurokratinių procedūrų. Panaikinti reikalavimai notariškai patvirtinti dokumentus ar pateikti juos valstybės institucijoms, kai duomenis galima rasti valstybės registruose.

64. Supaprastintos įmonių steigimo ir likvidavimo procedūros, sudarytos galimybės jau nuo kitų metų greitai ir patogiai įmones registruoti internete.

65. Vyriausybė pritarė įstatymo dėl kompensacijos žydų religinėms bendruomenėms už nacių ir sovietų nusavintą nekilnojamąjį turtą projektui.

66. Pradėta teismų reforma.

Susisiekimas

67. Lietuvos keliuose 2009 metais žuvo mažiausiai žmonių nuo 1965 metų.

68. 2009 metais baigti įrengti automatiniai greičio matavimo prietaisai, iš viso – 151 prietaisas.

69. 2009 metais į Lietuvos transporto infrastruktūros modernizavimą investuota 1,8 mlrd. litų, iš jų 873,6 mln. litų – ES struktūrinė parama.

70. Surengtas pirmasis Europos ir Azijos transporto ministrų susitikimas Vilniuje.

71. Atstatytas ikikrizinis skrydžių skaičius.

72. Susisiekimo ministerija nepasidavė politiniam šantažui ir neišvaistė mokesčių mokėtojų pinigų žlugusiam „FlyLAL“ verslui gelbėti.

73. Pasirengta „Rail Baltica“ tiesimui, kurio pirmieji darbai atlikti 2010 m. gegužės 10 d.

74. 2009 metais Klaipėdos uoste pastatyta ir rekonstruota 100 metrų krantinių, 604 metrai uosto geležinkelio kelių, 124 metrai kelių, toliau gilinama akvatorija.

75. Daugiau dėmesio skiriama tinkamai automobilių techninei būklei – nuo liepos 1 d. eismo įvykių metu sugadintoms transporto priemonėms turi būti iš naujo atliekama techninė apžiūra.


Viešasis saugumas ir migracija

76. Atsirado galimybė apie pažeidimą pranešti, nepildant pareiškimo.

77. Modernizuota Lietuvos nacionalinė Šengeno ir Lietuvos nacionalinė vizų informacinės sistemos.

78. Pradėti išdavinėti pasai su biometriniais duomenimis.

79. 2009 metus (palyginti su 2008 metais) 10 proc. sumažėjo nusikalstamumas viešosiose vietose.

Užsienio reikalai

80. Afganistano Goro provincijai suteikta pagalbos už 3 mln. litų.

81. Į užsienio misijas deleguoti 69 ekspertai.

82. Iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos 2009 metais finansuoti 52 projektai šešiose ES Rytų kaimynystės valstybėse.

83. Įsigaliojo bevizis režimas su Turkija.

84. Įsteigtas Užsienio lietuvių departamentas. Pradėta rengti strategija „Globali Lietuva“.

85. Užsienio politika iš deklaratyvios ir nepasiteisinusios „regiono lyderės“ pakeista vertybėmis pagrįsta pragmatine. Normalizuoti santykiai su kaimynais, Lietuvoje lankėsi A. Lukašenka.

86. Vos tik pritars Baltarusijos ir Rusijos valstybės, įsigalios bevizis režimas 50 km. pločio teritorijose nutolusiose nuo valstybės sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje bei Lietuvoje ir Kaliningrado srityje. Lietuvos teritorijoje prie Baltarusijos gyvena apie 800 tūkst. žmonių, Baltarusijos pusėje – apie 600 tūkst. gyventojų. Judėjimas per Lietuvos sieną taip pat atsivertų 150 tūkst. Kaliningrado srities gyventojų ir tiek pat Lietuvos gyventojų.

Krašto apsauga

87. Ketinimų protokolo dėl bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG) steigimo pasirašymas.

88. Nepaisant finansavimo sumažinimo, Lietuva išlaikė vadovavimą Goro atkūrimo grupei.

89. Mažinamas išpūstas aukštų karininkų skaičius: generolų ir admirolų ribinis skaičius mažinamas nuo 10 iki 9, pulkininkų ir jūrų kapitonų – nuo 40 iki 30, pulkininkų leitenantų ir komandorų – nuo 140 iki 130.

90. Sukurtas principinis karinių mokymų modelis, kuris leis aktyviojo rezervo skaičių per 6 metus padidinti iki 7500, o kariūnų – iki 230.

91. Vykdoma krašto apsaugos sistemos valdymo ir planavimo sistema. Optimizuojama štabų sistema, pertvarkoma Karo prievolės administravimo tarnyba. Mažėja išlaidos ir žmogiškieji ištekliai administraciniam kariuomenės aparatui.

Kaimo plėtra

92. 2009 metus pagal investicijas į kaimą išmokėta 718,4 mln. litų lėšų pagal 5,8 tūkst. paraiškų, arba 6,6 karto daugiau negu 2008 metais.

93. Įsteigtas Paskolų fondas ūkininkams.

94. Skatintas ūkininkų turgelių atsiradimas.

95. Žemės ūkio ir maisto produktai sudaro vis didesnę dalį Lietuvos užsienio prekybos (2008 metais – 15 procentų, 2009 metais – beveik 20 procentų).

96. Teigiamas išliko žemės ūkio produktų prekybos saldo – 458 mln. Lt, kai tuo tarpu kaimyninių Latvijos ir Estijos balansai, perskaičiavus į litus, buvo neigiami – atitinkamai 434 ir 531 mln. Lt.

Kultūra

97. 2009 metais įgyvendinta programa „Vilnius kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo programa. 2009 m. atsisakyta per daug brangių ir galimai korupcinių projektų.

98. Parengta programa 9 meno inkubatoriams įkurti, pasinaudojant ES parama.

99. Sėkmingai atidaryti Valdovų rūmai, vos per mėnesį juos aplankė 20 tūkst. lankytojų. Tai absoliutus rekordas per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją.

100. Per 2009 m. į kultūros vertybių registrą įtrauktą daugiau nei 200 naujų objektų. Pradėta užsienyje esančių Lietuvos kultūros objektų apskaita ir informacinės duomenų bazės kūrimas.

Šaltinis: LRV ataskaita, ministerijų ir Ministro Pirmininko tarnybos pranešimai spaudai.

Sudarė: TS-LKD frakcijos Seime Viešųjų ryšių tarnyba.