X
Menu

Vytauto Pijaus Raibikio netekus

Ta karta, kuri nuožmios okupacijos sąlygomis savo jaunystę aukojo Lietuvos laisvei, traukiasi į Amžinybę ir tampa garbingos tautos istorijos dalis. Kiekviena tokia netektis skaudina, bet kartu ir įpareigoja: o kas užims išeinančiųjų vietą, jeigu ne mes, pasiliekantieji.

Velionio Vytauto, gimnazistu įsitraukusio į ginkluotą kovą su okupantais, gyvenimas buvo vientisas, kelias tiesus, tikslas aiškus – Lietuvos laisvė. Jos sulaukęs pasinėrė į Sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą, iš užmaršties keldamas žuvusiųjų už nepriklausomybę prisiminimą ir skiepydamas jaunimui Tėvynės meilę. Vytautas Raibikis daug metų buvo LPKTS Marijampolės filialo pirmininkas ir Marijampolės apskrities koordinatorius. Už nuopelnus Lietuvos valstybei Vytautas Raibikis buvo apdovanotas daugeliu žymenų. Paskutinis – Vyčio Kryžiaus ordino medalis – jam buvo įteiktas 2013 m. vasario 16-ąją.

Liūdime netekę Lietuvos patrioto, šviesios asmenybės.

Nuoširdi užuojauta Velionio artimiesiems ir bendražygiams.

Andrius Kubilius

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas