X
Meniu
Aido Giniočio koncertas

Aido Giniočio koncertas

Susibūrimas–koncertas, skiriamas Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Renginio metu koncertuos pastaruoju metu itin retai solinius pasirodymus rengiantis menininkas, keturių „Auksinių scenos kryžių“, dviejų „Mūzų“ ir kitų apdovanojimų bei prizų laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, aktorius ir režisierius Aidas Giniotis. Renginio vedėja – Vida Mickuvienė. Renginio organizatorius – Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės skyriaus taryba.

TS-LKD nuosekliai siekia mažesnių šildymo kainų

TS-LKD nuosekliai siekia mažesnių šildymo kainų

Neseniai baigėsi šildymo sezonas, kurį marijampoliečiams nemaloniai primins vienos aukščiausių šildymo kainų.  Jo metu šilumos kaina Marijampolėje pagal dydį buvo šeštoje – devintoje vietoje ir maždaug 35 % viršijo vidutinę šilumos kainą šalyje. Tad tokia situacija pagrįstai piktino daugelį gyventojų.

Nepateisinama, kad savivaldybės vadovai net metus delsė imtis veiksmų įgyvendinti savivaldybės tarybos 2017 m. kovo mėn. patvirtintą 2015-2019 m. veiklos prioritetą „mažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Marijampolėje bent iki vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos Lietuvoje lygio“. TodėlTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Marijampolės skyrius šių metų vasario mėn. inicijavo kreipimąsi „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos mažinimo“, kurį pasirašė 485 žmonės. Šį kreipimąsi su surinktais parašais TS-LKD atstovai šią savaitę įteikė Marijampolės savivaldybės vadovams.

Ir tik po to, kai buvo pradėti rinkti parašai po minėtu kreipimusi, savivaldybės administracija ėmė ieškoti kvalifikuotų teisininkų šilumos ūkio nuomos sutarties sąlygoms įvertinti. Tačiau tai tėraproblemos sprendimo imitavimas, nes savivaldybės valdžia iki šiol nėra priėmusi sprendimo pradėti kaupti lėšas investicijų į šilumos ūkį likučiui iš UAB „Litesko“ išpirkti, vadinasi, ir toliau ketina leisti šiai bendrovei skurdinti marijampoliečius. O juk už investicijų likutįbeveik 1,5 mln. eurų teks sumokėti tiek nutraukus šilumos ūkio nuomos sutartį anksčiau laiko, tiek jai pasibaigus 2025 metais. Tad bet kuriuo atveju kaupti šią milžinišką sumą reikia pradėti jau dabar.

Kadangi kitų savivaldybių patirtis rodo, kad privatus tiekėjas šilumą tiekia kur kas aukštesnėmis kainomis negu tai daro savivaldybės įmonės, esame įsitikinę, jog mūsų savivaldybės „bendradarbiavimas“ su bendrove „Litesko“ turi kuo greičiau baigtis.

TS-LKD Marijampolės skyrius nuosekliai siekė ir sieks, kad marijampoliečiai už šilumą mokėtų mažiau.

TS-LKD Marijampolės skyriaus informacija

 
Kandidatai į Marijampolės merus

Kandidatai į Marijampolės merus

Balandžio 21-22 d. rinksime TS-LKD kandidatą į Marijampolės merus. Kandidatų diskusija 2018 m. balandžio 18 d. bus galima stebėti facebook’o transliacijos pagalba. 

Informuojame, kad rinkimuose dalyvauja trys kandidatai:
Kostas Jankauskas, TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas
Gintaras Skamaročius, nepartinis
Juozas Vaičiulis, TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas

Vaizdo įrašas iš diskusijos

 

SU KOVO 11!
TS-LKD MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS PIRMININKU PERRINKTAS KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS

TS-LKD MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS PIRMININKU PERRINKTAS KĘSTUTIS TRAŠKEVIČIUS

Kovo 4 d. įvyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) Marijampolės skyriaus narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Patvirtintus skyriaus veiklos, finansinę, priešlaikinių mero rinkimų kampanijos ataskaitą, buvo vykdomi skyriaus pirmininko rinkimai.

Skyriaus grupės buvo iškėlusios 8 kandidatus į skyriaus pirmininkus. P. Paviloniui, V. Pileckui, V. Pituškienei, R. Taurokienei, J. Vaičiuliui ir A. Vyšniauskui atsiėmus savo kandidatūras, dėl pirmininko posto varžėsi du kandidatai: Edita Kuralavičienė ir Kęstutis Traškevičius. Iš 89 susirinkime dalyvavusių skyriaus narių 58 palaikius Kęstutį Traškevičių, o 31  – Edita Kuralavičienę, TS–LKD Marijampolės skyriaus pirmininku antrai dvejų metų kadencijai perrinktas Kęstutis Traškevičius.

Pirmininko siūlymu pirmuoju pavaduotoju patvirtintas Valdas Pileckas, pavaduotojais – Kostas Jankauskas, Edita Kuralavičienė, Petras Pavilonis, Andrius Stadalius, Remigija Taurokienė, Juozas Vaičiulis.

Linkime sėkmės naujai vadovybei vedant skyrų į būsimus rinkimus.

TS–LKD Marijampolės skyriaus informacija 

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus narių visuotinis susirinkimas

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus narių visuotinis susirinkimas

Pranešame, kad 2018 m. kovo 4 d. (sekmadienį) 11.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto salėje (J. Basanavičiaus a. 1) vyks Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Darbotvarkė:

 1. Įžanginė dalis (svečių pristatymas, pirmininkaujančių ir sekretoriaujančių rinkimas, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas).
 2. Skyriaus pirmininko ataskaita.
 3. Revizijos komisijos ataskaita.
 4. Skyriaus rinkimų štabo priešlaikiniams Marijampolės mero rinkimams ataskaita.
 5. Skyriaus pirmininko rinkimai (kandidatų pasisakymai, agitacija, slaptas balsavimas).
 6. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičiaus nustatymas ir tvirtinimas (teikia pirmininkas).
 7. Renkamų skyriaus tarybos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas.
 8. Revizijos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas.
 9. Etikos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir jų rinkimas.
 10. Deleguojamų narių į TS-LKD suvažiavimus rinkimai.
 11. Kiti klausimai.

Informuojame, kad yra iškelti šie kandidatai į skyriaus pirmininkus:

Andrius Vyšniauskas,
Edita Kuralavičienė,
Juozas Vaičiulis,
Kęstutis Traškevičius,
Petras Pavilionis,
Remigija Taurokienė,
Vaida Pituškienė,
Valdas Pileckas.

Atkurtai Lietuvai 100
Diskusija „Ar turime Lietuvoje savivaldą?“

Diskusija „Ar turime Lietuvoje savivaldą?“

Kviečiame dalyvauti diskusijoje „Ar turime Lietuvoje savivaldą?“, kuri vyks lapkričio 17 d. (penktadienį) 16 val. Marijampolės menų mokykloje (Vytauto g. 47).

Demokratija neveiksminga ir formali, jei nėra savivaldos. Tik savivaldos lygiu įgytos valdysenos praktikos gali būti veiksmingos demokratijos pamatas. Kol nebus Lietuvoje realios savivaldos, tol neturėsim ir demokratiškai valdomos Lietuvos. Šiuos ir daugelį kitų šiandienos aktualių klausimų diskutuos:

Prof. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, Gintaras Skamaročius.

 Renginio moderatorius:

Kazys Balickas, Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto Politinių diskusijų fakulteto dekanas

Renginio organizatoriai:

Vilniaus forumas ir Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto Politinių diskusijų fakultetas.

Vilniaus forumas – pilietinė iniciatyva, kurios tikslas yra gaivinti ir ugdyti politinę lietuvių tautą, gebančią būti savarankišku politikos ir istorijos subjektu ir pasiruošusią tapti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės steigėja ir suverenu. Įsteigtas 2016 m. pradžioje VF aktyviai veikia telkdama Tautai ir Valstybei neabejingas jėgas į visos Lietuvos patriotiškų piliečių forumą.

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas – jau daugiau nei dešimt metų įdomių paskaitų, diskusijų, išvykų, bendrystės.

 

Pagarbiai,

 

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius

Arnas Simutis

El. paštas: info@pilieciai.lt

www.vilniausforumas.lt

Iš rinkimų štabo po pirmo rinkimų turo

Iš rinkimų štabo po pirmo rinkimų turo

Dėkoju visiems Marijampolės savivaldybės gyventojams, kurie patikėjo manimi ir atidavė savo balsus.
Taip pat sakau nuoširdų ačiū savo bendraminčiams, kurie aukojo savo laiką ir prisidėjo prie to, kad patekčiau į antrąjį rinkimų turą. Dabar laukia dar dvi savaitės intensyvaus darbo. 
Tikiuosi visų jūsų palaikymo.

Kęstutis Traškevičius

pramogų parkas