X
Menu

Ar apokalipsė bus?

Ar apokalipsė (pasaulio pabaiga) bus?

Remiantis dalimi žiniasklaidos – tai jau „ant dienų“.

Ištirps ledkalniai, prasidės baisūs potvyniai. Tada žinoma išsiliejusi Šešupė paskandins Sūduvos sostinę su visomis jos partijomis. Net ir „gelbėtojų“ partija nieko neišgelbės, o ir pati neišsigelbės. Bet iš tikrųjų nedaug kas bus belikę, nes iki tol:

(daugiau…)

Jablonskio ir kalbos žemė

Jonas Jablonskis1920 m. gegužės 15 d. Pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis – valstybės galutinis teisinis įforminimas, mat Steigiamasis Seimas, aukščiausia politinė ir valdžios institucija, piliečių atstovybė, turėjo toliau vykdyti Vasario 16-sios aktą ir, tęsdamas Lietuvos Valstybės Tarybos darbus, padėti teisinius, ekonominius, administracinius Lietuvos valstybės pamatus.

Pirmajam posėdžiui pirmininkauja G.Petkevičaitė-Bitė. “Žurnalistams tai buvo pasaulinė sensacija” (K.Grinius) – pirmininkė moteris! A.Smetona perduoda valstybės vadovo įgaliojimus Steigiamajam Seimui. Visi džiaugiasi. Posėdyje daug svečių – ir Jablonskis, Vaižgantas, kiti.

Jablonskis, kaip žinote, jau seniai nevaikščiojo, į posėdį atvežtas vežimėliu, – ir apskritai vežimėlis ne vienoje nuotraukoje neatskiriamas J.Jablonskio palydovas. Ir štai atsiminimai: “Didžiausiam Tumo nustebimui, kai buvo keliamos ovacijos, Jablonskis atsistojo ir karštai plojo”.

Atsistojęs plojo kojų nevaldantis atkurtos valstybės pilietis…

(daugiau…)

Socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą gaus visi

Arvydas VidžiūnasVilkas ėriuko kailyje – ar tik taip nebūtų galima apibūdinti pastaruoju metu ypatingu „gailestingumu“ pasižyminčius socialdemokratus, žr. „Santaka”, 2010 m. sausio 19 d. Keisti tie politikai: valdžioje būdamas darai nesąmones, o nustumtas į opoziciją per naktį ir protingas, ir jautrus, ir gailestingas tampi… Stebėtis jau nustojome, beliko tik apgailestauti, kad viena rimčiausių partijų, užuot parėmusi nelengvus sprendimus šaliai finansiškai sudėtingu laikotarpiu, sugeba tik kaltinti ir nepagrįstai bauginti žmones.

Jei ši partija ūkiui augant septynerius metus nebūtų gyvenusi skolon, jei būtų bent kiek racionaliau tvarkiusis ekonomikoje ir „Sodros“ ūkyje, jei nebūtų į kairę ir dešinę dalijusi biudžeto ir „Sodros“ rezervo, nepasvertai ir neapgalvotai (ar tikrai neapgalvotai?!) didindama socialines išmokas, – tokio drastiško žingsnio kaip pensijų mažinimas gal ir nebūtų prireikę. Žinant šiuos faktus, socialdemokratų lyderiui A.Butkevičiui šiandien deklaruoti savo gailestingumą mažiausiai neetiška.

(daugiau…)

Kęstutis Masiulis: reformų realybė ir viltys

kestutis_masiulisR. Pakso, A Brazausko ir G. Kirkilo vyriausybės nesugebėjo pasiūlyti nei modernaus aukštojo mokslo, nei efektyvios sveikatos apsaugos, nieko nepadarė naikinant, bet tik stiprino nereikalingas apskričių administracijas, nesirūpino šalies energetika, palikdami ją kelių monopolistų ir Rusijos įtakai. Per paskutinius penkerius metus jie „sugebėjo“ valstybės tarnautojų etatus išpūsti nuo 18000 iki 30000. Per 8 valdymo metus nebuvo pradėtos ir valstybės valdymo pertvarkos. Valstybė ir savivaldybės iš esmės gyveno be tikrai vykdomos strategijos, o Vyriausybės kanceliarija veikė sovietinėmis biurokratinių sprendimų valdymo tradicijomis. Tad ar nuostabu, kad krizė Lietuvai smogė taip stipriai?

(daugiau…)

Kosto Jankausko interviu “Miesto laikraščiui”: “Išgyvens tik raumeningi”

Kostas JankauskasĮžengėme į 2010 metus, kokie jie bus? Į šį klausimą atsako UAB koncerno „Alga” generalinis direktorius, savivaldybės Tarybos narys, išrinktas pagal Tėvynės Sąjungos sąrašą, Kostas Jankauskas.


– Deja, į 2010 metus įžengėme gerokai pasimetę, žiniasklaidos ir valdžios prigąsdinti bei nebūdami garantuoti dėl rytdienos.

– Gal šie metai žada ir ką nors gero?

– Prognozės nelinksmos – dar mažiau uždirbsime visi: ir verslas, ir žmonės. Lengviau išgyvens tie, kurie prisiauginę daugiau „raumenų”.

– Marijampoliečiai žmonės taupūs, gal atsilaikys?

– Racionalumas, taupumas, sugebėjimas laikinai atsiriboti nuo bet kokio nebūtino vartojimo – bene vienintelis receptas susimažinti išlaidas, jas subalansuoti su turimais ir gaunamais resursais. Beje, mūsų miestelėnams šios savybės nuo seno labai gerai žinomos, tik per pastaruosius penketą metų primirštos.

(daugiau…)

Ūkio ministro Dainiaus Kreivio interviu “Valstiečių laikraščiui”: “Įstrigęs vežimas pajudės Naujųjų pabaigoje”

Dainius Kreivys“Valstiečių laikraštis”: Siekdama subalansuoti valstybės finansus Vyriausybė prieš metus padidino mokesčius, jie sunkmečio prislėgtam verslui tapo papildoma našta. Ar pripažįstate, kad Vyriausybė suklydo: valstybė planuotų pajamų nesurinko, o dalis verslo pasitraukė į šešėlį?

Dainius Kreivys: Norėčiau priminti aplinkybes, kuriomis buvo priimti šie sprendimai. Praėjusių metų pabaigoje artėjo gili krizė. Besiformuojanti Vyriausybė tą krizę numatė tada, kai daugelis dar kalbėjo apie ekonomikos augimą.

Tuo metu buvo nuspręsta priimti du įstatymų paketus. Vieną – fiskalinių priemonių, siekiant konsoliduoti biudžetą, kadangi vien pirmąjį 2009 metų pusmetį grėsė 8 mlrd. litų biudžeto skylė ir būtų sutrikusios bet kurios išmokos iš valstybės biudžeto. Antra, Vyriausybė iškart numatė pagalbos priemones verslui.

3 proc. sumažintas fizinių asmenų pajamų mokestis suteikė papildomą stimulą mūsų eksportui, nes krintantis darbo jėgos apmokestinimas turi įtakos produkcijos savikainai. Padidintas pridėtinės vertės mokestis (PVM) negulė ant verslo pečių, tai – daugiau vartotojų mokestis. Beje, PVM yra socialiai teisingas, nes daugiau moka tas, kuris daugiau vartoja.

Latvija ir Estija ėmėsi lygiai tokių pačių priemonių. Tačiau, manau, buvo padaryta klaidų papildomai apmokestinant smulkųjį verslą.

(daugiau…)

Rupūs miltai!

Na, rupūs milteliai, mylėjo socialdemokratai ir G. Kirkilas tuos „liūto“ (Leo.Lt) vyrus! Solidžia vyriška kairiąja meile!

Anądien išaiškėjo, kad du iš jų, vos kojas apšilę, išėjo iš darbo, pasiėmė po 200 000 Lt išeitinių ir vėl po kelių dienų sėkmingai į ta patį „liūtą“ sugrįžo.

Šiomis dienomis pareiškė atsistatydinąs dar vienas: dirbo penkis mėnesiu, per mėnesį ar ne 40 000 Lt gaudavo, persidirbo, o čia buvusi valdžiukė į jo darbo sutartį dar 200 000 Lt kažkokių kompensacijų įrašiusi!

(daugiau…)