X
Menu

Dr. Arvydas Vidžiūnas: apie gausius Andriaus Kubiliaus ,,trūkumus‘‘

Kandidatų į mūsų partijos pirmininkus rinkimų kampanija jau finišuoja, šalia ramių viešųjų varžybų po truputį pasivaržoma ir užkulisiuose. Turbūt taip ir reikia. Aš nesu didelis partizaninio veikimo tarp bendražygių šalininkas, todėl savo nuomonę rašau atvirai. Juo labiau, kad šiandien neužimu didelių partinių postų (kaip Seimo narys esu ir TS-LKD Tarybos narys, taip pat frakcijos Seime seniūno pavaduotojas), o juk ir abu kandidatai vis pareiškia, kad kiekvieno partijos nario pozicija bei galimybė ją išreikšti yra didelė vertybė. (daugiau…)

Skelbiame savivaldybės tarybos rinkimų programą

TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

2011 M. RINKIMŲ Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBĄ

PROGRAMA

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikla grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais. Mūsų tikslas – telkti savivaldybės bendruomenę kurti doresnę, teisingesnę, gražesnę ir saugesnę Marijampolę. Esame įsitikinę, kad Marijampolės savivaldybė bus:

  • padoresnė, kai savivaldybės tarnautojai elgsis garbingai, nesavanaudiškai ir nepriekaištingai.
  • stipresnė, kai bus stiprios jos šeimos ir moraliai stipri visuomenė.
  • ištvermingesnė, kai gyvenimo kultūra laimės prieš girtuoklysčių, smurto ir mirties kultūrą.
  • teisingesnė, kai žmonės patirs, jog Marijampolės savivaldybėje teisingumas yra visiems vienodas.
  • tvarkingesnė, kai joje visiems rūpės ir veiks vienoda demokratinė tvarka.
  • saugesnė, kai sumažės žiaurumo, abejingumo ir nusikaltimų, padaugės atjautos, solidarumo ir santarvės.
  • gražesnė, kai neteršime jos gamtos ir viešojo gyvenimo erdvės, negriausime kultūros paveldo ir visos aplinkos, o kasdien Marijampolės savivaldybę gražinsime darbais.
  • laimingesnė, kai jos žmonės galės susikurti laimę čia, Marijampolėje.
  • doresnė, kai žmonės išsirinks jiems sąžiningai tarnauti pasišventusią vietos valdžią.

(daugiau…)

Valdas Pileckas: Mano darbai Jums

Valdas PileckasTĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ MARIJAMPOLĖS  VIENMANDATĖJE APYGARDOJE

VALDO PILECKO

VERTYBĖS, SVARBIAUSIOS VEIKLOS KRYPTYS BEI NUMATOMI DARBAI LIETUVAI IR MARIJAMPOLĖS MIESTO ŽMONĖMS

Savo veiklą grindžiu krikščioniškosios moralės vertybėmis ir padorios politikos principais. Manau, kad sąžiningumas,  padorumas, meilė Dievui ir Tėvynei, pagarba žmogui, žodžio laikymasis, ištikimybė, atlaidumas bei optimizmas man Seime padėtų sąžiningai ir atsakingai priimti tinkamus sprendimus, ginti krikščioniškąsias vertybes, spręsti žmonių problemas.

Pritariu valdančiosios koalicijos  nuostatoms, kad Lietuva turi būti stipri ir klestinti Europos Sąjungos narė. Būdami dinamiški, sąžiningi, solidarūs, nebijodami permainų galime ir privalome ne tik efektyviai įveikti ekonominę krizę, bet ir padėti tvirtus pamatus ilgalaikei Lietuvos sėkmei. Žmogišką, gyvybingą moralinį klimatą ir kur kas geresnes gyvenimo sąlygas Lietuvos piliečiai gali ir turi susikurti ne kituose kraštuose, ne tolimoje ateityje, bet čia ir dabar.

(daugiau…)

Apie kovo 15-osios Savivaldybės tarybos posėdį

SavivaldybėJau antri metai visų savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų vadovai  pateikia ataskaitas. Atrodo, kad pagal esamą finansinę situaciją ir turimas sąlygas stengiamasi dirbti gerai, todėl ir klausimai įstaigų vadovams  neesminiai, o visų įstaigų įvertinimas – patenkinamai. Jeigu ataskaitos būtų svarstomos ne vieno tarybos posėdžio metu, tada jų svarstymas mažiau virstų į formalumą. Geriau būtų, jei atsiskaitytų ne viena diena visi ir visos, bet atskirai  per tris Tarybos posėdžius, pavyzdžiui:  mokyklos, darželiai, kultūros įstaigos.  Tada būtų rimtesnis nagrinėjimas. TS-LKD frakcija teiks tokį siūlymą kitų metų Tarybos darbų programai.

(daugiau…)